#0679: Digital rekonstruksjon av kulturminner - LØRN.TECH

Tema: LØRNSOC

#0679: Digital rekonstruksjon av kulturminner

Expørt: Christian Wee

Direktør

fra Stiftelsen Falstadsenteret

Med lørner Silvija Seres

Hvordan gjøre en analog institusjon bedre stilt digitalt? Og hvordan lykkes med teknologi i musum som STYRKER besøket ved stedet heller enn å erstatte behovet for et besøk ved stedet? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør i Stiftelsen Falstadsenteret, Christian Wee, om hvordan teknologi kan brukes til samfunnsnyttige oppdrag også i en analog institusjon som et museum. 

Denne episoden er i samarbeid med Digital Norway og BI 

Noen kjappe med ekspørt Christian Wee

Navn:
Christian Wee.

Tittel og selskap:
Direktør, Stiftelsen Falstadsenteret.

Utdanning og hobby?
Cand. Mag., men har aldri jobbet som lærer.

Hobby: Aktiv med trening og verv, og i tillegg elsker jeg å reise.

Hvem er du, personlig og faglig?
Leder med bred plattform. Utdanningen og det jeg har jobbet med er en fullstendig mismatch. Jeg jobbet 20 år i privat næringsliv før jeg hoppet av og ble leder av Falstadsenteret. Er ikke veldig god på noen ting, men relativt brukbar på masse.

Hvordan beskriver du oppdraget til organisasjonen din?
Gjøre en analog institusjon bedre stilt digitalt, både når det gjelder interne systemer og i møte med kundene (i vårt tilfelle skoleelever, museumsbesøkende og kurs/konferansegjester).

Dine beste tips for effektiv innovasjon?
Forstå mulighetene og grip de. Vi ønsker folk til våre steder, og teknologi skal styrke besøket – ikke erstatte det. Våg å være innovativ og en «first mover».

Hvorfor synes DU at oppdraget er spennende?
Vi har fått muligheten til å gå fra et relativt ukjent museum og minnested fra 2. verdenskrig i Norge, til et museum som har den mest innovative teknologiske løsningen for formidling i hele Europa.

Hva synes DU er de mest interessante nye dilemmaer?
Hvordan lykkes med teknologi i museum som styrker besøket fremfor å erstatte behovet for et besøk. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Internt: prosjektstyringssystem, tidsregistrering og digitale lagringssystem.

Eksternt: Digital rekonstruksjon av Falstad fangeleir, forskningsprosjektet MeMin og et digitalt fangearkiv. 

Prosjekter som inspirerer deg mest, internasjonalt og nasjonalt?
Nettverksprosjekt hvor felles historie fra Holocaust/2.verdenskrig trekkes sammen på tvers av minnesteder. Dette er en felles Europeisk historie som tradisjonelt fortelles analogt på hvert minnested og arkiv, men med digitale system kan det jobbes bedre innen formidling og forskning.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
At teknologi kan være viktig også for museum – ikke bare som «nice to have» – men som en inntektsbringende aktivitet.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har tilgang på penger som lar institusjoner som normalt ikke forbindes med digital endring få mulighet til å være innovative. Snakker her om museumsverden.

Viktigste nye perspektiver fra Covid19?
Hvordan få til undervisning til skoleelever om Falstads historie når elevene ikke kan komme på stedet.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Åpen og inkluderende. Gir stor frihet, men setter store krav til deltagelse og engasjement. Fungerer stort sett veldig godt i Norge, men mindre godt blant en del andre kulturer.

Kan du oppsummere vår samtale med 10 ord?
Bransjer som av natur er analoge har mye å hente på digitalisering.

Dette lørner du:

Digital kunst
Endrings agent
Innovasjon
Digitale opplevelser
Digitalisering 

Anbefalt litteratur:

Websiden for prosjektet iC-ACCESS
Falstads digitale rekonstruksjon på Youtube

Vi ønsker folk til våre sted, og teknologi skal styrke besøket på stedet, ikke erstatte det. Våg å være innovativ og first mover, det har i alle fall slått veldig positivt ut for Falstadsenterets del.

Christian Wee

Refleksjon

Hvordan vil museer og minnesmerker styrkes ved å bli mer digitalisert?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom