#0068 - AI og livslang læring - LØRN.TECH

Tema: AI

#0068 – AI og livslang læring

Expørt: Kristine Eilertsen

Utviklingsdirektør

fra Lånekassen

Med lørner Sunniva Rose

Hvordan har Lånekassen gjort enkelte deler av driften over dobbelt så effektiv ved hjelp av AI? Og hvordan kan en intern chatbot lære de ansatte om AI? I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med utviklingsdirektør i Lånekassen, Kristine Eilertsen, om hvordan AI kan effektivisere virksomheten og verdien av livslang læring.

Noen kjappe med ekspørt Kristine Eilertsen

Navn
Kristine Eilertsen
 

Selskap: 
Lånekassen
 

Tittel: 
Utviklingsdirektør
 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i AI?
Jeg jobber som utviklingsleder og har spesialisert meg på forretningsutvikling og endringsledelse som oftest i sammenheng med / som en konsekvens av digitalisering – og AI er kanskje den viktigste av alle teknologiene som digitalisering har åpnet opp for. Mitt hovedfokus som leder er imidlertid de forretnings- og samfunnsmessige målene vi jobber mot – teknologi er bare ett av flere virkemidler for å nå disse. 
 

Hva gjør dere på jobben?
Formålet med Lånekassen er å gjøre utdanning mulig og sikre samfunnet tilgang på rett kompetanse – og dette formålet aktualiserer viktigheten av AI for Lånekassen. Ikke bare må vi bruke ny teknologi for å effektivisere driften, vi må også legge til rette for at låne- og stipendordningene er de riktige, så vi kan gjøre utdanning mulig og dekke samfunnets kompetansebehov fremover.  
 

Hva er egentlig AI?
AI er ikke noe nytt, men det er først nå vi har nok kraft bak de viktigste driverne (data, lagring og regnekraft) til virkelig å kunne utnytte potensialet. Det handler om å prosessere data, noe vi allerede eksponeres for hver eneste dag. AI kan utføre visse oppgaver enormt effektivt, men «hovedgreia» handler ikke om å ta over jobber, men å gjøre mange yrker mer effektive.  
 

Hvorfor er det så spennende?
Fordi AI bidrar til at mennesker kan fokusere på de oppgavene vi er best på, og at vi i samspill med riktig bruk av teknologi kan oppnå helt fantastiske resultater.   
 

Hva synes du er de mest interessante motsetningene?
Med AI får vi nye muligheter og nye problemstillinger. En AI som tar beslutninger, er ofte ikke i stand til å begrunne disse, og derfor kan man komme borti situasjoner der man føler seg urettferdig behandlet – på individnivå (avslag på låne- eller jobbsøknader), men også for større grupper som faller utenfor arbeidslivet. I tillegg får vi problemstillinger med hensyn til hvordan vi skal sikre at overskuddet ikke bare kommer de store gigantene til gode, men også velferdssamfunnet. Å skattlegge data på tvers av internasjonale grenser er ikke bare bare. 
 

Ditt beste eksempel på AI?
Lånekassen har vært tidlig ute med å teste AI for å effektivisere virksomheten, men også sikre at vi forstår den teknologien som har mye av «skylden» for at våre ordninger utfordres. Nå er vi i sluttfasen av vår årlige bokontroll (kontroll av studenter som sa de bodde borte, men som har foreldre som bor i nærheten av studiestedet). Antall kunder tatt ut i kontroll, er vesentlig lavere enn tidligere år fordi vi mente det ville være mulig å treffe bedre ved å bruke maskinlæring til å identifisere de som har oppgitt feil informasjon. Maskinlæringsutplukket har så langt vist seg å være omtrent dobbelt så effektivt. Selv om det er for tidlig å konkludere med noe, ser vi allerede at dette har ført til en effektivisering internt. I tillegg sparer kontrollen samfunnet for store summer som vi urettmessig ville ha omgjort til stipend hvis vi ikke hadde hatt den. 
     

Har du andre gode eksempler på AI, internasjonalt og nasjonalt?
Mitt favoritteksempel akkurat nå er Amazon, som skal bruke AI for å tilby «anticipatory shipping» til kundene, altså forutse behov og sende varer til kundene før de selv har tenkt på å bestille dem. 
 

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Det er mange spennende initiativer i Norge, spesielt blant Startups, og Spacemaker AI er et godt eksempel. De vil bruke AI til å revolusjonere byggebransjen ved å kalkulere optimale utbyggingsløsninger. Dette er et glimrende eksempel på hvordan hensiktsmessig bruk av teknologi kan støtte mennesker og gjøre sluttresultatet mye bedre enn det mennesket er i stand til selv. På nasjonalt nivå sier imidlertid Teknologirådet i en nylig rapport at Norge generelt ligger bak og mangler en nasjonal strategi.  
 

Kan du anbefale noe stoff om AI? 

Den interessante og underholdende dokumentaren «AlphaGo» på Netflix, som viser hvordan en algoritme slår verdensmesteren i det kinesiske spillet Go. 
 

Har du et AI-sitat du liker spesielt godt?
«Some people call this artificial intelligence, but the reality is this technology will enhance us. So instead of artificial intelligence, I think we’ll augment our intelligence.» – Ginni Rometty, CEO IBM  

 

Dette lørner du:

AI
Maskinlæring
Livslang læring

Anbefalt litteratur:

AlphaGo dokumentaren på Netflix
Vær oppmerksom i din daglige interaksjon med AI enten det er via Google, Facebook eller Netflix

Når AI automatiserer bort jobber eller endrer jobbinnhold øker behovet for å utvikle våre ordninger til å omfatte flere enn bare «standardstudenten». Livslang læring og etter- og videreutdanning er nøkkelord i dette.

Kristine Eilertsen

Dette er Lånekassen

Informasjon kommer…

Refleksjon

Teknologi er egentlig nøytralt – det handler om hvilken datainformasjon som implementeres. Men mennesker tar uansett beslutninger på egen datainnsamling. Hvorfor kan vi ikke bare stole på denne teknologiens beslutninger?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock