#0680: Mulighetene for økt innovasjon og verdiskaping - LØRN.TECH

Tema: LØRNSOC

#0680: Mulighetene for økt innovasjon og verdiskaping

Expørt: Per Anders Folladal

Daglig leder

fra Proneo

Med lørner Silvija Seres

Hvordan måler man suksess når innovasjon er noe som skaper overskudd først om noen år? Og hvordan blir man en endringsagent? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Proneo, Per Anders Folladal, om innovasjon i praksis.

Noen kjappe med ekspørt Per Anders Folladal

Hva gjør du jobben? 
Formålet er å bidra til et innovativt og robust næringsliv. Jeg har svært varierende arbeidsoppgaver som leder, og jobber gjerne som prosjektleder hos kunde og bedrift 

Hvordan kjører du innovasjon? 
Som en kontinuerligprosess. Innovasjon betingerhandlekraftogendringsledelse.  

Hvorfor er det spennende? 
Fordi det handler mer om folk ennteknologi.  

Hva synes du er de mest interessante nye dilemmaer?
Deling vs. proteksjonisme i forhold til korona-appen. Appen har et samfunnsnyttig formål, men det er et gedigent inngrep i personvernet. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Felles plattform og innsikt for ledelse og styre, FRAM Digitalisering og nye leveransemodeller grunn av korona. 

Prosjekter som inspirerer deg mest, internasjonalt og nasjonalt? 
Walter Qvam har inspirert meg nasjonalt, og internasjonalt er det Elon Musk.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Endringskompetanse, livslanglæring ogkreativitet.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Det er lite som er unikt godt i Norge. En stabil styringsform med høy tillitt er et pluss. Det samme er den norske modellen og ansvarskompetansen i forhold til delegering av oppgaver og myndigheter 

Viktigste nye perspektiver fra covid-19?
«Never let a good crisis go to waste». I kriser ligger det også store muligheter for vekst og utvikling 

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det? 
Jeg er meg selv, og det fungerer best i det lange løp. Jeg er tillitsskapende, mulighetsorientert og samarbeidsorientert 

Noen viktige bærekraftperspektiver? 
Sosial bærekraft, redusere utenforskapet og livslang læring 

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Hvis du tror du erferdigutlærter du ikkeutlært, men ferdig.  

Dette lørner du:

Endringsledelse
Behov
Bestillerkompetanse
Samarbeid

Anbefalt litteratur:

Historien om Thomas A. Edison av Enid Lamonte Meadowcroft

Det finnes vel to typer endringsagenter, den utbredte sorten og den som stadig finner ny energi og klemmer på videre.

Per Anders Folladal

Refleksjon

Hvordan kan kriser, som for eksempel finanskrisen i 2008 eller covid-19, føre til økt innovasjon og verdiskapning? 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom