#0681: Ta i bruk moderne og effektiv teknologi - LØRN.TECH

Tema: LØRNBIZ

#0681: Ta i bruk moderne og effektiv teknologi

Expørt: Stein Lier-Hansen

Administrerende direktør

fra Norsk Industri

Med lørner Silvija Seres

Hvordan henter man energi og mot til å bli en endringsagent? Og hvordan skal vi sikre videre utvikling av velferdsstaten og finne grønne teknologiløsninger? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, om at det er viktig å tenke annerledes og gjøre en kollektiv dugnad for de som kommer etter oss.

Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

Noen kjappe med ekspørt Stein Lier-Hansen

Hvordan beskriver du oppdraget til organisasjonen din?
Sikre industrien konkurransedyktige rammevilkår i Norge. 

Dine beste tips for effektiv innovasjon? 
Målrettet og analytisk. 

Hvorfor synes du at oppdraget er spennende? 
Det er meningsfylt å sikre videreutvikling av velferdsstaten, samt å finne grønne teknologiløsninger. 

Hva synes du er de mest interessante nye dilemmaer? 
Forholdet mellom fag og politikk – det langsiktige mot det kortsiktige. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Skape forståelse for at kun industrien kan løse klimautfordringene. 

Prosjekter som inspirerer deg mest, internasjonalt og nasjonalt? 
Følge opp Parisavtalen og legge til rette for det grønne skiftet nasjonalt. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Å se sammenhengen mellom fremtidsrettede teknologiske løsninger for å sikre en vinn-vinn-situasjon mellom miljø og butikk.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Vi utnytter naturressursene på en bærekraftig måte og sikrer en god fordeling av godene vi skaper. 

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Vi må bedre evnen til å håndtere denne type kriser gjennom blant annet beredskap og kriseledelse. 

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Er tydelig på målvalg, men villig til å delegere mye i forhold til metode. 

Noen viktige bærekraftperspektiver? 
Kombinere økologi med økonomi. 

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Det er bedre å lete etter lyset enn å forbanne mørket. 

Kan du oppsummere vår samtale med ti ord? Fremtidsrettet, reflekterende, utfordrende, konkret, tidsaktuell, positiv, teknologisk, dyp, personlig og motiverende. 

Dette lørner du:

Investering i forskning og utvikling
Sirkulær økonomi
Bærekraft
Velferd

Anbefalt litteratur:

Litteratur som beskriver innholdet i en bærekraftig utvikling

Nå tror jeg de aller fleste norske bedrifter har som overordnet mål å ha minst mulig avfall.

Stein Lier-Hansen

Dette er Norsk Industri

Informasjon kommer…

Refleksjon

På hvilke måter kan grønne teknologiløsninger styrke velferdsstaten vår?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution