#0685: Innovasjon til et globalt marked - LØRN.TECH

Tema: OCEANTECH

#0685: Innovasjon til et globalt marked

Expørt: Hans Petter Hildre

Professor

fra NTNU

Med lørner Silvija Seres

Hvorfor er det så få bedrifter som vokser seg ut av start up fasen? Og er det tilgang til investorpenger gründere mangler eller ambisjonsnivå? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med professor ved NTNU, Hans Petter Hildre, om hvordan han oppmuntrer norske gründere til å tenke mer ambisiøst, og hvordan vi skal kommunisere innovasjon for å oppnå global interesse. 

Denne samtalen er i samarbeid med SIVA

Noen kjappe med ekspørt Hans Petter Hildre

Hvem er du, personlig og faglig?
Professor i produktutvikling ved NTNU. Levende opptatt av nærings- og arbeidslivet, og er glad i mine studenter.

Hvordan beskriver du oppdraget til din organisasjon?
Jeg stortrives som professor, liker å undervise og arbeidet er særdeles meningsfylt.

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?
Å utdanne neste generasjon yrkesaktive er veldig spennende. Jeg er også instituttleder, og det er spennende å utforme et institutt som er litt annerledes enn andre. Vi er også opptatt av å være tett på næringslivet.

Dine 3 beste tips til andre som innoverer i samme sektor?
Å arbeide med innovasjon og entreprenørskap er krevende, men veldig spennende. Spesielt til de som arbeider med entreprenørskap kan jeg si at det er ekstremt hardt arbeid, men særdeles tilfredsstillende å lykkes.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Det største prosjektet er et senter for fremragende innovasjon i maritime operasjoner.

Hvem inspirerer deg, gjennom lignende prosjekter?
Per Sævik og Idar Ulstein som bygger næringsliv og samfunn. Steve Jobs og Elon Musk har også imponert meg når det kommer til entreprenørskap.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Verden er hele tiden i endring. Det blir nok veldig viktig med en god grunnutdanning, og deretter handler det om å hele tiden bygge på med ny kompetanse – enten på universitetene eller «livets skole».

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har en god grunnutdanning i Norge. Det medfører at vi har de nødvendige ferdighetene til å hele tiden oppdatere oss med ny kunnskap. Vår ulempe er kanskje at vi er litt «mett», vi har det kanskje litt for godt.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Vi har nok implementert mer digitale samhandlingsmetoder og bruk av digitale verktøy i hverdagen de siste 4 ukene enn de foregående 4 årene. Samtidig gleder jeg meg enormt til studentene er tilbake på campus. Det er nesten ikke til å holde ut, vi får litt brakkesyke alle sammen.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
Bærekraft blir viktigere. Jeg tror bærekraft blir en integrert del av det vi arbeider med hver dag framfor en egen disiplin eller aktivitet.

Kan du oppsummere vår samtale med 3 ord?
Som et ledende universitet i Norge og campus i Ålesund må vi være næringsnær, relevant og interessant.

Dette lørner du:

Fra start-up til Scale-up 
Oppskalering  
Innovasjon 
Globalt marked 
Konkurransekraft 
Innovasjon Norge 

Anbefalt litteratur:

Disiplined Entrepreneurship av Bill Aulet, professor på MIT
Design Thinking og utviklingen som skjer på Standford University

Ikke alle kan bli den perfekte entreprenør, men alle kan bli så mye bedre.

Hans Petter Hildre

Dette er NTNU

Informasjon kommer…

Refleksjon

I episoden diskuteres det at vi skaper for mange bedrifter i landet vårt, og for få tenker innovasjon. Hvordan kan vi få en endring i dette? 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution