#0686: På kryss og tvers - LØRN.TECH

Tema: HEALTHTECH

#0686: På kryss og tvers

Expørt: Kathrine Myhre

Leder

fra Norwegian Health tech

Med lørner Silvija Seres

Hvordan kan vi bruke denne helsekrisen vi nå står ovenfor til noe positivt? Og hvorfor går det litt tregt i helsevesenet vårt når det gjelder digitalisering? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder i Norway Health Tech, Kathrine Myhre, om hvordan de jobber i Norwegian Health tech for å videreutvikle av et mer bærekraftig helsetjeneste nasjonalt og internasjonalt, med høyere kvalitet og effektivitet, og samtidig skape vekst i helseindustrien i Norge.

Denne podcasten er laget i samarbeid med SIVA

Noen kjappe med ekspørt Kathrine Myhre

Hvem er du, personlig og faglig?
Brenner for gründerskap og innovasjon, samt at Norge skal utnytte alle de fantastiske ressursene vi har på en slik måte at vi stadig bygger et bedre samfunn for oss alle.

Hvordan beskriver du oppdraget til din organisasjon?
Norway Health Tech skal bidra til utvikling av en mer bærekraftig helsetjeneste nasjonalt og internasjonalt med høyere kvalitet og effektivitet, og samtidig skape vekst i helseindustrien i Norge.

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?
Å bidra til å videreutvikle samfunnet vårt ved at vi tar i bruk kunnskap og teknologi. Det er også fantastisk motiverende å se enkeltmenneskene – gründerne – lykkes med sine prosjekter og innovasjoner.

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?
Vi har en helsetjeneste som har behov for å jobbe på nye måter på en kostnadseffektiv måte med høy kvalitet. Helseindustrien og innovasjon kan bidra med det – men det er fortsatt vanskelig å bryte ned barrierene for det offentlig-private samarbeidet som må til.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kombinasjon av samfunnskunnskap, humaniora, etikk og teknologi.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Ingen eller få hierarkier gjør at vi et relativt transparente – og de med god kunnskap og unike ideer har mulighet til å slippe til.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Jeg har oppdaget hvorfor innkjøp går så sakte i Norge innenfor helsesektoren. Vi er rett og slett ekstremt dårlig koordinerte. Dette har Covid-19 bidratt til å gjøre noe med. Vi som klynge har snudd oss rundt og jobber med å presentere muligheter og løsninger på utfordringene ved å lage arenaer for mobilisering og presentasjon av bedriftenes Covid-19-relaterte løsninger.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Jeg fokuserer på/forsøker å være en åpen person, enkel å ta kontakt med og inkluderende. Forsøker å lytte – samtidig som jeg er opptatt av å finne gode og raske løsninger på utfordringene, samt å ta beslutninger raskt når det er nødvendig. Forsøker også å lede med organisasjonens verdier tett på.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
“Helse” er FNs 3. Bærekraftsmål. Det omhandler å kunne gi god helse til hele verdens befolkning. Dette bidrar innovasjon, teknologi og helseindustrien til med utvikling og implementering av helseprodukter og løsninger som gjør at vi kan levere mer helse til flere mennesker, samt raskere og bedre for samme investering.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Never waste a good crisis, Winston Churchill.

Dette lørner du:

Innovasjon
Bærekraft
Omstilling
Tverrfaglighet

Anbefalt litteratur:

For den som er interessert i utviklingen i Covid-19 globalt syns jeg dette nettstedet er bra: coronavirus.jhu.edu/map
Godt å lese Financial times. Litt andre perspektiver enn norske medier – mer globalt

Vi har en helsetjeneste som har enormt behov for å jobbe på nye måter – kunne gi helsetilbud til alle som har behov for det – på en kostnadseffektiv måte med høy kvalitet. Hvordan skal helseindustrien og innovasjon bidra med det?

Kathrine Myhre

Refleksjon

Hvordan kan krisen med covid-19 medføre økt vekst av nytenkning for fremtidige digitale løsninger innenfor det norske helsevesen?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom