#0687: It takes two to tango - LØRN.TECH

Tema: SOFTWARE

#0687: It takes two to tango

Expørt: Ellen Gundersen Husebø

Med-gründer

fra Tangofy

Med lørner Silvija Seres

Har gründerne i Tangofy klart å digitalisere seg selv? Og er det mulig å forenkle hverdagsledelse og skape en innovasjonskultur ved å anvende teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med med-gründer i Tangofy, Ellen Gundersen Husebø, om hvordan de hjelper bedrifter å prioritere og ta beslutninger for fremtiden. 

Noen kjappe med ekspørt Ellen Gundersen Husebø

Hvem er du, personlig og faglig?
“Techmamma” til to og “Techbestemor” til tre. Har masse energi og liker utfordringer. Har jobbet med innovasjon og digitalisering i mange tiår.

Hvordan beskriver du oppdraget til din organisasjon?
Øke modenheten hos våre kunder rundt digitalisering og mulighetene dette gir. Løsning for en digital hverdagsledelse, hvor nøkkelord er forenkling og smart samhandling.

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?
Å kunne få gi tilbake og bistå våre kunder med å sette fart og få dem til å jobbe enda bedre sammen på en smartere og inkluderende måte.

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?
Modenhet rundt digitalisering, og helhetlig forståelse av hva dette er og hva som må til for å komme videre. Det henger igjen for mye arv som ikke fremmer innovasjon.

Dine 3 beste tips til andre som innoverer i samme sektor?
– Inkludering: involver og inkluder de ansatte i forretningsutviklingen
– Mangfold: sammen bygges katedralen – ikke «du» og «jeg», men «vi»
– Begeistring: gi anerkjennelse, praktiser åpenhet og «walk the talk»

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Systemutvikling av Tangofy sine tjenester, marked og salg, samt prosjektleveranser for kunder.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg tror kunnskapen vi alle erverver oss blir den verdifulle summen av virksomhetens kompetanse-kapital som gir en evne til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer de står ovenfor, dersom en evner å tilrettelegge for dette.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Det er et kinesisk ordtak som er: “når forandringens vind blåser, bygger noen vindskjermer, mens andre bygger vindmøller”. Vi i Norge evner å snu oss, både utdannelsesinstitusjoner, virksomheter og folket.

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
Mennesket, samhold og viktigheten av tilstedeværelse og nærhet. Vi har stoppet tiden og kanskje funnet litt tilbake til de verdier som faktisk betyr noe. I tillegg samler vi oss som nasjon og støtter opp under anbefalinger og oppfordringer fra sentrale organer.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Er opptatt av etterlevelse av verdier ikke bare på jobb, men også privat. I lederroller har jeg vært opptatt av deling av informasjon gjennom åpen kommunikasjon. Er opptatt av “å se” menneskene bak fasaden og å være en god rollemodell.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
I Tangofy er vi opptatt av bærekraft og vi vil jobbe for å understøtte 4 av de 17 bærekraftsmålene (3, 5, 9 og 17).

Et yndlingssitat eller livsmotto?
“Life begins at the end of your comfort zone”.

Dette lørner du:

Innovasjon
Forenkling
Strategi
Forretningsmuligheter
Utviklingsarbeid 

Anbefalt litteratur:

McKinsey, utvalgte emner Lorange Network, Simon Sinek, Martin Armstrong for å nevne noen

Vi erfarer at det er vanskelig får møtene til å endes og endene til å møtes.

Ellen Gundersen Husebø

Dette er Tangofy

Informasjon kommer…

Refleksjon

Vi lever i en tid med evig tidspress, og jobber iherdig med å effektivisere oppgaver. Hvordan kan utvikling av software-tjenester bidra på effektiviserings-fronten? Hva blir viktig å tenke på for fremtidige utviklere?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution