#0688: Dynamisk politikk,har vi riktig verktøy? - LØRN.TECH

Tema: POLITICS

#0688: Dynamisk politikk,har vi riktig verktøy?

Expørt: Tom Christer Nilsen

Stortingsrepresentant

fra Høyre

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Høyre-politiker Tom-Christer Nilsen. Tom-Christer er utdannet siviløkonom og har bred politisk erfaring. Han har tidligere vært fylkesordfører i Hordaland, gruppeleder i Høyre og statssekretær ved Statsministerens kontor. I dag er han stortingsrepresentant for Høyre og jobber med å skape det han kaller dynamisk politikk. I episoden forteller han blant annet om de nye jobbene som gir høyere verdiskaping, viktigheten av å forstå forskjellen på mening og fakta, samt om hvorvidt vi er et samfunn som i dager lever på nostalgi.

Denne episoden er en del av TeknologiPolitikk.no

Noen kjappe med ekspørt Tom Christer Nilsen

Utdanning og hobby?
Siviløkonom, pedagogikk og litt jus.

Hobby: musikk, litteratur, historie og myteknusing.

Hvem er du, personlig og faglig?
Snill, dedikert, ærlig, kunnskapsorienter, mytehater og hardtarbeidende.

Hva er den viktigste kjerneverdien i ditt parti?
Samfunnet er et organisk hele, ikke en maskin, og tilhører de som har vært her, de som er her og de som skal komme.

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?
At det er en del av diskusjonen om hvordan vi kan forberede morgendagen. «Tomorrow belongs to those who prepare for it today» – Malcolm X.

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?
Om teknologi skal løse alt, hva blir igjen til oss å løse?

Dine 3 beste tips til innovasjon i politikk?
– Mesteparten av innovasjonspotensialet utvikles av brukeren
– Kunnskap og verdien av kunnskap
– Innovasjon er en syntese av muligheter, kunnskap og kreativitet, og er ikke fullt ut mulig å styre eller stoppe

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?
– Kvotemelding
– Podcast
– Bedriftsbesøk

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
All kunnskap, men mest av alt kunnskap om forskjellen på kunnskap og mening.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
De delene jeg ikke har nevnt; kapital.

Anbefalt lesing/seing om fremtiden?
Freakonomics, Super forecasters, to kill a mockingbird, brave new world, lord of the rings og harry potter.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Du trenger ikke møtes for å møtes.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
Bærekraft og klima er kompliserte beslutningsproblemer som ikke oppleves som akutte, og problemet er derfor ikke hvordan vi kan redde verden, men hvordan vi kan redde velferden slik at folk tør å redde verden.

Ditt livsmotto?
All needed for evil to succeed is for good men to do nothing.

Kan du oppsummere vår samtale med 5 ord?
Fremtiden er ikke et eventyr.

Dette lørner du:

Data som nasjonal ressurs
Norges unike posisjon og muligheter
De nye jobbene
Regulering som driver innovasjon

Anbefalt litteratur:

Freakonomics
Super forecasters
To kill a mockingbird
Brave new world
Lord of the rings
Harry potter

Vi er et lite og selvstendig land med naturresurser som gir oss grunnlag for velferd og teknologisk utvikling, men vi trenger evnen til å utnytte dette på en effektiv måte, og en bedre måte enn andre for å kunne bevege oss videre.

Tom Christer Nilsen

Dette er Høyre

Høyre (H) er et konservativt politisk parti og landets nest eldste partiorganisasjon, dannet like etter Venstre i 1884. Partiet setter folkestyret, eiendomsretten og den personlige frihet høyt. Maktforholdet mellom staten og individet har blitt fremholdt som den ideologiske kjernen i Høyre. Partiet identifiserer seg selv som et borgerlig parti.

Refleksjon

Vi lever i et lite land med naturresurser som gir grunnlag for velferd og teknologisk utvikling. Hvordan skal vi bygge videre på dette på en effektiv og sikker måte? Og hva bør vi eventuelt lære av andre land?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution