#0690: Fra behandling til forebygging - LØRN.TECH

Tema: HEALTHTECH

#0690: Fra behandling til forebygging

Expørt: Bjørn Lorentzen

Daglig leder

fra Tidewave R&D

Med lørner Silvija Seres

Hvordan lager man strukturer som skalerer? Og når skal man si seg fornøyd med produktutvikling og sette fokuset mot kommersialisering? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Tidewave R&D, Bjørn Sebastian Lorentzen, om de mulighetene han ser for innovasjon i norsk helsesektor.

Noen kjappe med ekspørt Bjørn Lorentzen

Dette lørner du:

Gründerskap
Produktutvikling
Skalering

Anbefalt litteratur:

A Very Short, Fairly Interesting and Reasonably Cheap Book About Studying Organizations kan anbefales.

Det kan ofte være vanskelig å tallfeste effekten av forebygging, og mye lettere å sammenligne kortsiktig behandling mot investeringskostnader her og nå

Bjørn Lorentzen

Dette er Tidewave R&D

I dag er Tidewave R & D et helseteknisk selskap som fokuserer på hjelpemidler for mennesker med bevegelseshemming.

Refleksjon

Hvilke muligheter for å realisere innovative verktøy som forbedrer helseomsorgen i norsk helsesektor? Hadde vi vært enda mer rustet dersom det ble arrangert pitcher oftere? Om så, hvem skal stå ansvarlig for gjennomføringen?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution