#0691: Helsepolitiske løsninger - LØRN.TECH

Tema: POLITICS

#0691: Helsepolitiske løsninger

Expørt: Ingvild Kjerkol

Helsepolitisk talsperson

fra Arbeiderpartiet

Med lørner Silvija Seres

Har du hørt om HUNT-undersøkelsen? Hvilke innovasjonsmuligheter finnes i norsk helsesektor? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, om politikk og e-helse, og hvorfor hun mener fagfolk bør stå i front for utviklingen.

Noen kjappe med ekspørt Ingvild Kjerkol

Utdanning og hobby?
Samfunnsviter, psykologi, drift og vedlikehold av IKT-systemer. Har tatt opp strikkinga under Covid 19.

Hvem er du, personlig og faglig?
Trondheim, Stjørdalen. Gift. Familie med 3 store barn og en hund.

Hva er den viktigste kjerneverdien i til ditt parti?
Felleskap, alle må ha en jobb å gå til for å skape velferd.

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?
Jeg er sosialdemokrat av natur, det å ta ansvar og se helheten. Jeg trigges av å få være med å bestemme!

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?
Balansere ulike interesser, ikke kjempe enkeltsaker.

Dine 3 beste tips til innovasjon i politikk?
Jeg har høye ambisjoner for helsetjenesten; Innovere sektoren, videreutvikle, demografi i endring:
• Åpen sektor
• Forutsigbarhet for leverandører
• Dyktige fagfolk

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?
1. Saksfører for eHelse (1 innbygger, 1 journal) lettebent, åpne standarder, invester fleksibelt og modulært
2. Ny helseplattformen i midt-Norge
3. Digitalisering i andre sektorer: automatisering i industrien

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?
1. Gro Harlem Bruntland
2. Alf Daniel Moen
3. Hillary Clinton

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Alt, tverrfaglig.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi er et samfunn med høy tillit mellom folk og overfor samfunnets «trygge autoriteter». Det er små forskjeller mellom folk og mellom ingeniører og fagarbeidere, akademikere og praktiske fag.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Digitaliseringen av offentlig sektor kan gå mye raskere – når vi bare må!

Hvordan er du som politiker, og hvorfor funker det?
Jeg er engasjert og får tenning. Finner raskt rommet for politikken i sakene, mellom fag og retorikk. Det har funket bra hittil.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
Flere må kunne jobbe litt med sykdom og helseplager. Vi må lykkes bedre med å mobilisere de personlige ressursene rundt hvert menneske. Velferdstjenesten må organiseres slik at de har en mer ressursutløsende virkning for pasienten eller brukeren. Deltakelse er viktig.

Ditt livsmotto?
“Det e aldri så gærli som en trur!”

Kan du oppsummere vår samtale med 5 ord?
1. Framoverskuende
2. Optimistisk
3. Konkret
4. Muligheter
5. Noen barrierer

Dette lørner du:

Data som nasjonal ressurs 
Norges unike posisjon og muligheter 
De nye jobbene 
Regulering som driver innovasjon 
E-helse 

Anbefalt litteratur:

Deep medicine av Eric Topol 

Vi må forstå tiden vi lever, og vise til løsninger folk har troa på.

Ingvild Kjerkol

Dette er Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet er Norges største politiske parti, og partiets symbol er den røde rosen. Partiet ble stiftet i 1887, og partiets ideologi, eller grunnsyn eller samfunnssyn om du vil, er sosialdemokrati. De bygger politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock