#0693: Felles forståelse for bærekraft - LØRN.TECH

Tema: POLITICS

#0693: Felles forståelse for bærekraft

Expørt: Alberte Tennøe Bekkhus

Leder

fra Rød Ungdom

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med ny leder i Rød Ungdom, Alberte Tennøe Bekkhus. Alberte har allerede bred politisk erfaring fra både NU og RU, og har nettopp tiltrådd vervet som leder i Rød Ungdom i en krevende periode. I episoden reflekterer hun rundt hvorvidt ungdom driver politikk annerledes enn de voksne. Hun forteller også om det hun betegner som «hardcore klimaangst», engasjement for en mer rettferdig verden, samt om ekkokammer på nett.

Denne episoden er en del av TeknologiPolitikk.no

Noen kjappe med ekspørt Alberte Tennøe Bekkhus

Hvem er du, personlig og faglig?
Leder i RU. Aner ikke hva jeg vil i livet, men jeg vet at jeg brenner for å endre verden. Har bred politisk erfaring fra både NU og RU.

Hva er den viktigste kjerneverdien i ditt parti?
Solidaritet. Jeg opplever at det ligger til grunn for omtrent all politikken vi har; både i utenrikspolitikk, i skattepolitikk, i fordelingspolitikken, i miljøpolitikken og mere til.

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?
Arbeidsplasser vs. Klima – redningspakker i krisetid. På den ene siden må vi berge arbeidsplasser, men på den andre siden er det flere bransjer som jo må bli mindre (som luftfart).

Dine 3 beste tips til innovasjon i politikk?
– Finn kjerneverdiene
– Finn ut hva målet er
– Legg vekk gamle tanker og brainstorm nye ideer sammen med andre

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?
– Å tiltre vervet som leder i Rød Ungdom midt i en pandemi på en god, samlende og trygg måte
– Å overleve valgkampen
– Personlig: å finne balansen mellom jobb/fritid

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?
Malala Yousafzai, Frida Kahlo og Marie Sneve.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Fornybar energi, bærekraftig løsninger, en mer helhetlig forståelse av f.eks. økonomifaget, samt hvordan man kan bruke kompetanse i ett fagfelt over i andre fagfelt. Jeg tror det også er viktig med forståelse av en del viktige verdier som fellesskap og dugnad.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
I Norge er tilsynelatende flere og flere med på det grønne skiftet, og innser at det er noe alle må med på. Vi har jo også mer eller mindre «oppfunnet» ordet dugnad.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
De samfunnet trenger mest er ikke i det hele tatt de som tjener best. Det økonomiske systemet vårt er også ekstremt skjørt.

Hvordan er du som politiker, og hvorfor funker det?
Har en veldig sterk følelse av hva som er rett. Det gjør at jeg virkelig kan stå for det jeg mener. Jeg er også veldig åpen. Det gjør at jeg både lett tar inn nye perspektiver, og ikke er redd for å innrømme det hvis jeg tar feil. Det tror jeg gir både troverdighet og styrke.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
Bærekraft er ikke bare klima/miljø, eller bare økonomi, eller bare mennesker – det er alt sammen.

Dette lørner du:

Data som nasjonal ressurs 
Norges unike posisjon og muligheter 
De nye jobbene 
Regulering som driver innovasjon 

Anbefalt litteratur:

Jeg syns dokumentaren “Hypernormalisation” er kjempegod – den forklarer framveksten av nyliberalismen, maktkonsentrasjon hos de rikeste og på en måte den underliggende “følelsen” av tiden vi lever i ekstremt godt. 

Ett fag på skolen som alle burde ha er bærekraft, så vi kan bidra til en felles forståelse av hva det egentlig er

Alberte Tennøe Bekkhus

Dette er Rød Ungdom

Rød Ungdom er ungdomspartiet til Rødt. Partiet organiserer ungdom til kamp for et rettferdig verden. “Folkestyre over pengestyre – det handler om å velge side!”

Refleksjon

Hvordan kan vi få forbrukerne til å ta personvern på alvor? Hvordan kan vi på best mulig måte skape en bærekraftig verden ved bruk av digitalisering?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution