#0695: Samarbeid som innovasjonskraft - LØRN.TECH

Tema: LØRNSOC

#0695: Samarbeid som innovasjonskraft

Expørt: Ingunn Figenschou Eggen

Senior bedriftsrådgiver

fra Sparebank1 SMN

Med lørner Silvija Seres

Hvordan kobler man grundere på tvers av industrier? Og hvordan kan gründere lykkes? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med senior bedriftsrådgiver i Sparebank1 SMN,Ingunn Figenschou Eggen, om hvordan de jobber mot å bidra til innovasjon og næringsutvikling

Noen kjappe med ekspørt Ingunn Figenschou Eggen

Hvem er du, personlig og faglig?
Sosial, pliktoppfyllende, nysgjerrig, lyst til å lære mer. 

Hvordan beskriver du oppdraget til din organisasjon?
Gjennom samfunnsutbyttet: Bidra til innovasjon og næringsutvikling. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye ideer. Finansbransjen er i stadig utvikling. Personlig brenner jeg for samarbeid mellom næringsliv, bank, klynger etc. for å skape arenaer og nettverk for innovasjon.

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?
Se gründere som lykkes. Jeg jobber mot gründere, oppstartsbedrifter og spin-offs fra etablert næringsliv, og bidrar med egeninnsats og bankens samfunnsutbytte til å skape nettverksarenaer for samarbeid.

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?
Hjelpe mange små eller fokusere på færre, men store aktører? 

Dine 3 beste tips til andre som innoverer i samme sektor?
Delta i nettverksarenaer, bli kjent med andre i samme bransje, samt selskaper i helt andre bransjer man kan ha noe til felles med. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
– Studietur for å koble industriaktører innen olje med aktører innen havbruk
– Gründersamling
– Industriens dag

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Teknologi og relasjonskompetanse.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Generell åpenhet mellom selskaper – lav terskel for å samarbeide.

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
Nye måter å treffes på. 

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Jeg er ikke leder, men er på eget initiativ aktiv i næringslivet/samfunnet i min region.   

Noen viktige bærekrafts perspektiver?
Stort fokus på innovasjon av nye bærekraftige ideer. Samarbeid for å nå målene er bærekraftsmål nr. 17.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
«Dette har jeg ikke prøvd før så det klarer jeg sikkert».

Dette lørner du:

Samarbeid mellom næringsliv, bank , klynger mm.
Nettverk for innovasjon
Gründerskap
Innovasjon
Omstilling

Anbefalt litteratur:

https://www.sparebank1.no/nb/smn/privat.html#/

Sammen får vi ting til å skje

Ingunn Figenschou Eggen
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom