#0696: Endringsledelse i offentlig sektor - LØRN.TECH

Tema: LØRNSOC

#0696: Endringsledelse i offentlig sektor

Expørt: Therese Troset Engan

Avdelingsleder

fra Innovasjon Norge Trøndelag

Med lørner Silvija Seres

Hvilke muligheter ser Therese fra Innovasjon Norge for regionen Trondheim og Norge? Og hvordan skal vi tenke på innovasjon på nye måter med nye forretningsmodeller med alt det som blir mulig nå i den fjerde industrielle revolusjonen. I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med avdelingsleder hos Innovasjon Norge Trøndelag, Therese Troset Engan, om hvilke triks hun har lært om innovasjonsutvikling i grenselandet offentlig og privat sektor.

Noen kjappe med ekspørt Therese Troset Engan

Hvem er du, personlig og faglig?
Sosial og nysgjerrig med et stort hjerte for innovasjon og utvikling.

Hvordan beskriver du oppdraget til din organisasjon?
Bidra til vekst og utvikling av norsk næringsliv.

Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget?
Todelt:
1. Et viktig samfunnsoppdrag som det gir mening å jobbe for
2. Å møte bedrifter og personer som gløder for det de driver med og få lov til å være med på reisen til disse

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?
Drift VS utvikling. Noen bedrifter og ledere evner å balansere dette utrolig godt, mens andre har store utfordringer. Dette er spesielt en utfordring i offentlig sektor. Det å være god på utvikling og innovasjon fordrer en annen type ledelse.

Dine 3 beste tips til andre som innoverer i samme sektor?
Forankring hos ledelse og medarbeidere, endringsagenter og pågangsmot.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Jeg er ny i jobben, men i Helse Nord-Trøndelag jobbet jeg med å legge til rette for uttesting av teknologi i sykehusene.

Hvem inspirerer deg, gjennom lignende prosjekter?
Nasjonalt; Petter Stordalen. Mer lokalt vil jeg trekke frem en tidligere leder jeg jobbet mye med; leder for prehospital klinikk i Helse Nord-Trøndelag, Øystein Sende.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Tilpasnings- og omstillingsevne, teknologi, samarbeid på tvers av fagområder, samt relasjonskompetanse.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi er gode på teknologi. Norsk olje- og gassnæring har over en årrekke vært dyktige på å tilpasse seg nye rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt. Denne næringen har kompetanse og kunnskap som er viktig for fremtiden og for omstilling til grønn og bærekraftig verdiskaping.

Viktigste nye perspektiver fra Covid? 
Evnen til nytenking og omstilling er kompetanse som kommer til å bli viktigere enn noen gang.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Jeg er ikke riktig person til å si at det funker, men jeg vektlegger åpen og direkte kommunikasjon i det meste jeg foretar meg. Videre liker jeg å tro at jeg er god til å lytte og involvere organisasjonen i utviklingsprosessene jeg har ansvar for. Men jeg må si at balansegangen mellom fart og brems er krevende da iveren etter å utvikle kan bli for stor, så her er det viktig å bruke de sosiale antennene.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
«Du høster det du sår».

Dette lørner du:

Dilemmaet drift vs utvikling
Offentlig innovasjon
Endringsledelse
Vekst og utvikling av norsk næringsliv 

Anbefalt litteratur:

Teaming to innovate; Amy C. Edmondsen og strategisk ledelse av Harald Knudsen og Bjørn-Tore Flåten 

Evnen til nytenkning og omstilling er kompetanse som kommer til å bli viktigere enn noen gang.

Therese Troset Engan

Dette er Innovasjon Norge Trøndelag

Informasjon kommer…
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock