#0697: Verftsindustri «En kreativ og utviklende produksjon» - LØRN.TECH

Tema: OCEANTECH

#0697: Verftsindustri «En kreativ og utviklende produksjon»

Expørt: Camilla Kvaløsæter

Administrativ leder og logistikkansvarlig

fra Folla Maritime Service

Med lørner Silvija Seres

Hvordan utvikler Folla Maritime Service nye og gode løsninger i samarbeid med brukere samtidig som vi jobber for å nå målene vi alle sammen har for miljøvennlige prosesser og produkter? Og hva skal til for at vi skal klare å lage løsninger som faktisk møter de behovene vi har? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrativ leder og logistikkansvarlig i Folla Maritime Service, Camilla Kvaløsæter, om norsk verftsindustri både før og under Covid-19. 

Noen kjappe med ekspørt Camilla Kvaløsæter

Hvem er du, personlig og faglig?
Positiv, kreativ, balansert og sosial. Faglig liker jeg utfordringer, er profesjonell, løsningsorientert, ryddig og organisert.

Hvordan beskriver du oppdraget til din organisasjon?
Vi produserer hovedsakelig aluminiumsfartøy etter kundens ønsker. Vi driver også med ombygging, servicer og andre prosjekter som dukker opp fra land til vann.

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?
Oppdraget er banebrytende for blå næring da det ikke er produsert helelektrisk oppdrettsbåt av denne dimensjonen før.

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?
Å oppfylle krav til miljøvennlige løsninger samtidig som de skal oppfylle avanserte og tøffe arbeidsoppgaver gjennom et helt år i røffe forhold.

Dine 3 beste tips til andre som innoverer i samme sektor?
1. Ta sjansen, men ikke uten grundig utredning
2. God prosjektering, oppfølging og kvalitetssikring
3. Gode verktøy for loggføring og planlegging

Dine egne relevante prosjekter siste året?
– Follawork 35
– Follaspeed 36
– Follamulti 50
– Follawork 36 EL
– Follaterrier 26

Hvem inspirerer deg, gjennom lignende prosjekter?
Blir inspirert hver dag av mine kolleger. Inspireres også av oppdrettsnæringa som hele tiden jobber for å utvikle miljøvennlige løsninger.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Grønne løsninger.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi er ikke redd for å prøve nye miljøvennlige løsninger på tross av at det både koster økonomisk og tar lang tid. Norge er også god på å spre innovasjon og kunnskap ut til alle som er interessert i å følge utviklingen.

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
Vi må være tidligere ute med alt av avgjørelser og bestillinger for å opprettholde produksjonens fremdrift som planlagt før koronaen inntraff.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Jeg anser meg selv som en lagspiller. Jeg er en problemløser og forsøker å gjøre produksjonen og de ansatte mest mulig effektiv og trygge gjennom å serve dem med det de trenger for å kunne holde hjulene i gang og trives. På denne måten får alle et eieforhold til prosjektet.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
Vi ønsker å være med for at vi som verft og norske fartøy til sjøs ikke skal ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft. Vår tilnærming til bærekraft er sikker drift, høy verdiskapning og utvikling av fartøy med lave karbonutslipp.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Uansett hva du gjør, gi alltid 100%.

Kan du oppsummere vår samtale med 3 ord?
Spennende, til ettertanke og utviklende.

Dette lørner du:

Innovasjon
Endringsledelse
Bærekraft 
Fiskeri
Kjønnsbalanse og likestilling 

Anbefalt litteratur:

ILaks er gratis og lett tilgjengelig informasjon om og fra næringa. Messer som Aqua Nor og Nor Fishing presenterer forskning, erfaringer og innovasjon innen blå næring.

Ta sjansen, men ikke uten grundig utredning for å best mulig sikre og oppnå et produkt som oppfyller målene.

Camilla Kvaløsæter

Dette er Folla Maritime Service

Informasjon kommer…
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock