#0700: Tid for Homesourcing..? - LØRN.TECH

Tema: 3DPRINT

#0700: Tid for Homesourcing..?

Expørt: Hågen Lynum

Daglig leder

fra Prototal

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Prototal, Hågen Lynum. Hågen startet profesjonelt med 3D-print i 1996, og har siden gründet flere selskaper innen produktutvikling, industridesign, teknologi og produksjon. I Levanger driver han den norske avdelingen til Prototal. I Prototal hjelper de selskaper med å produsere prototyper i plast eller plate, og de var blant de første prototypeprodusentene i Europa med en 3D-printer. Deres mål er å bli en fremtredende lokal aktør som tar mye av produksjonen tilbake til Norge, samt at vi alle kan utvikle, skape og leve uten å forbruke mer enn det som er tilgjengelig.

Noen kjappe med ekspørt Hågen Lynum

Hvem er du, personlig og faglig?
Bor på småbruk, gift og har 3 barn. Glad i naturen, sjøen på sommeren og fjellet på vinteren. Har gründet flere selskaper innen produktutvikling, industridesign, teknologi og produksjon. Startet tidlig med å jobbe profesjonelt med 3D-print (1996), så faglig ble jeg nok ganske tidlig preget og fascinert av mulighetene i den digitale verden.

Hvordan beskriver du oppdraget til din organisasjon?
Et firma jeg selv var med og startet er nå blitt en del av et større svensk konsern. Målet er å bli en betydelig lokal aktør som kan dekke et skandinavisk og kanskje Nordeuropeisk behov, og dermed demme opp for fremtidige handelslekkasjer til andre deler av verden.

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?
Å prøve ut hvordan det er å jobbe i et stort selskap.

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?
Hvordan oppnå tilfredsstillende resultat og god økonomi med produksjon i høykostlandet Norge.

Dine 3 beste tips til andre som innoverer i samme sektor?
1. Vær åpen og lær av andres feil
2. Noen ganger er veien målet
3. Aldri teknologi for teknologiens skyld

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Etableringen av en lokal «fabrikk» for Prototal her på Levanger som skal dekke en av konsernets «core businesses» i fremtiden.

Hvem inspirerer deg, gjennom lignende prosjekter?
Har ingen kjent «ledestjerne», men har tatt med meg mye inspirasjon fra noen få sentrale personer i tidlig arbeidsliv. Er en klar tilhenger av LEAN-tankegangen med kunnskapsforankring i bedrift i stedet for individ.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Hvordan utvikle, skape og leve uten å forbruke mer enn det som er tilgjengelig.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Stort fokus på bruk av ny teknologi.

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
Bevisstgjøring over sårbarheten, samt tydeliggjøring av alternative arbeidsrutiner.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Jeg har aldri definert et tydelig skille mellom jobb og fritid. I min verden består livet av mange elementer som er like viktige for å skape nødvendig balanse i hverdagen. Dette har nok preget meg både som person og leder.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
Sirkulærtankegangen må forankres i samfunnet. Ensrettet fokus på sentralisering er kanskje ikke alltid å foretrekke.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
«Man skal ta vare på flokken sin».

Dette lørner du:

Produksjon
Bærekraft
Sirkularitet
Overforbrud
FN´s bærekraftmål

Anbefalt litteratur:

Prototal.no

Sirkulærtankegangen må forankres i samfunnet. Ensrettet fokus på sentralisering er kanskje ikke alltid å foretrekke.

Hågen Lynum

Dette er Prototal

Prototal AS tilbyr tjenester innen fremtak av modeller, prototyper, tidligserier og lav volum produksjon av detaljer i plast og plate. Prototal AS er lokalisert i Levanger i Nord-Trøndelag hvor administrasjonen og produksjonslokalene ligger. I tillegg har de et salgskontor i Oslo, samt produksjonsfasiliteter flere steder i Sverige.

Refleksjon

Hvordan skape og utvikle produkter uten å forbruke mer enn det som er tilgjengelig?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock