#0701: Den smarte hytta - LØRN.TECH

Tema: ENERGYTECH

#0701: Den smarte hytta

Expørt: Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

fra Sikom

Med lørner Silvija Seres

Hvordan klare å se muligheter i den tiden vi er i nå å ta muligheten i bruk selvom man kanskje ikke er den største bedriten? Og hvordan skal vi bruke grønn energi riktig? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med salgssjef hos Sikom, Torfinn Schiefloe, om Norsk produsert hytteteknologi og hvordan de jobber for at vi skal få grønnere strøm.

Noen kjappe med ekspørt Torfinn Solem Schiefloe

Hvem er du, personlig og faglig?
Snart 51 år, gift og har to veldig lærevillige avgangselever. En irsk setter, hytte, jakt, fiske og ski er sentrale deler av livet mitt. Har 20 års fartstid i teknologisk gründer-miljø.

Hvordan beskriver du oppdraget til din organisasjon?
Levere norskprodusert smart teknologi for hus og hytter.

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?
Å løse våre kunders utfordringer på best mulig måte. Teknologien kan brukes til så mye mer enn bare hus og hytter; gatebelysning, flaggermuskolonier, damanlegg osv.  

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?
Hvordan skape løsninger som dekker kundens behov samtidig som vi bidrar til FNs bærekraftsmål og norsk produksjon.

Dine 3 beste tips til andre som innoverer i samme sektor?
Lytt, spør og lær.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Nord-Senja og REN-RESPONS (Røros).

Hvem inspirerer deg, gjennom lignende prosjekter?
Det som inspirerer mest er at en liten aktør som Sikom klarer å skape relevant teknologi som bidrar til å løse store samfunnsmessige problemer.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Å kunne se at dine detaljer skal i passe inn i det store bildet vil være viktig. At vi ikke blir for navlebeskuende på egen teknologi. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi er teknologi-fokusert og vi adopterer teknologi på en annen måte enn andre land. Det gir oss et forsprang. 

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
Verden ble plutselig veldig liten. Når krisen rammer klarer vi å stå sammen for å komme ut av det. Skulle ønske vi kunne bruke samme internasjonale samhold til å løse andre globale problemer.  

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Et klokt befal sa en gang: «Du skal ikke kreve av andre det du ikke er villig til å gjøre selv». Det kan vel beskrive meg som leder.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
Vi tar FNs bærekraftsmål på alvor og ser hele tiden på det vi gjør i det perspektivet.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
“Å tro overlater vi til de troende, vi skal vite” – Lt. Brovold, Klassesjef Befalskolen for Hærens Sanitet.

Kan du oppsummere vår samtale med 3 ord?
Jordnær, inspirerende, opplysende. 

Dette lørner du:

Energioptimalisering
Effektivisering
Strømforbruk
Bærekraft

Anbefalt litteratur:

Proneo.no

Hvordan skape løsninger som dekker kundens behov samtidig som vi bidrar til FNs bærekraftsmål og norsk produksjon?

Torfinn Solem Schiefloe

Dette er Sikom

Informasjon kommer…
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock