#0703: Utdanning og arbeidsliv,hånd i hånd - LØRN.TECH

Tema: POLITICS

#0703: Utdanning og arbeidsliv,hånd i hånd

Expørt: Marianne Synnes Emblemsvåg

Stortingsrepresentant

fra Høyre

Med lørner Silvija Seres

Hvordan er samarbeidet mellom akademia og næringsliv? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med stortingsrepresentant for Høyre, Marianne Synnes Emblemsvåg, som er den eneste på Stortinget med doktorgrad. De tar praten om å bidra til å gjøre en forskjell i positiv retning, og spesielt i forhold til utdanning, forskning og næringsutvikling.  

Noen kjappe med ekspørt Marianne Synnes Emblemsvåg

Hvem er du, personlig og faglig?
Gift, har to døtre, to bonussønner, en sibirkatt og to hester. Trives best utendørs- i kajakk, på ski, til hest, i bratt fjell m.m.   Er for tiden Stortingsrepresentant (H), sitter i Utdannings- og forskningskomiteen, Nordisk Råd og Stortingets teknogruppe.

Hva er den viktigste kjerneverdien i ditt parti?
Valgfrihet og mangfold er viktige verdier.

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?
Å bidra til å gjøre en forskjell i positiv retning, og spesielt i forhold til utdanning, forskning og næringsutvikling. Som rektor jobbet jeg med å koble akademia med forskning og utdanning tettere til næringslivet, for de kan ikke eksistere i hver sine lukkede siloer.

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?
Det største dilemmaet i politikken generelt, er at det finnes sjelden én løsning som fungerer for alle.

Dine 3 beste tips til innovasjon i politikk?
1. Satsing på kompetanse og livslang læring
2. Tiltak for gründere:  tilskudd, lån og investeringskapital, opsjonsbeskatning
3. Forenkling for næringslivet - forenkle rapportering, lover og regler

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?
1.  Utviklet ny politikk for internasjonalisering av utdanning
2.  Helsedata og klinisk forskning: Sikre god bruk av Norges unike helseregisterdata
3. Dra i gang en nasjonal debatt om utvikling av Thoriumbasert-kjernekraft i Norge

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?
1. Lar meg inspirere i nuet og i møte med andre mennesker
2. Arne Næss – som klatrer, filosof og menneskekjenner
3. Leonardo Da Vinci - universalgeniet

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Teknologi og realfag, men også digitale og analytiske ferdigheter, kommunikative evner, sosial intelligens, samt evne til samarbeid.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har gode miljøer innen teknologi og realfag, men det er bekymringsfullt at unge voksne i Norge ikke har gode nok matematiske og vitenskapelige ferdigheter.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
En påminnelse om hvor sammenvevd vi er i en globalisert verden, og hvor avhengige vi er av verden rundt oss.

Hvordan er du som politiker, og hvorfor funker det?
Er nok over gjennomsnittlig opptatt av å være etterrettelig, og er opptatt av at mine utspill er faktabasert.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
Med et samfunn i hurtig forandring er utdanning og forskning grunnleggende forutsetninger for en bærekraftig utvikling.

Ditt livsmotto?
Å innse at det som binder oss mister sin realitet når vi ikke lenger lar oss binde av det, er det samme som å oppdage sin iboende frihet (Herbst, 1977).

Dette lørner du:

Data som nasjonal ressurs 
Norges unike posisjon og muligheter 
De nye jobbene 
Regulering som driver innovasjon 
Kompetansereformen Lære hele livet 

Anbefalt litteratur:

Helsenæringens verdi 2020, fra Menon: Lovende utvikling, men viser til at det er særlig er to ting bedriftene etterspør for å sikre videre vekst.

Det største dilemmaet i politikken generelt, er at det finnes sjelden én løsning som fungerer for alle.

Marianne Synnes Emblemsvåg

Dette er Høyre

Høyre ble stiftet i 1884. Det er et konservativt parti, som setter tillit til og respekt for enkeltmennesket høyt. Statsminister og partileder er Erna Solberg.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock