#0709: Å tørre å prøve - LØRN.TECH

Tema: OCEANTECH

#0709: Å tørre å prøve

Expørt: Terje Andreassen

Daglig leder

fra Moen Marin

Med lørner Silvija Seres

Hvordan få til en bærekraftig matproduksjon samtidig som vi har så lavt fotavtrykk som mulig? Og hvordan bidrar Moen Marin til vekst og utvikling langs kysten i Norge – i en av verdens viktigste og mest spennende næringer? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder I Moen Marin, Terje Andressen om det grønt skifte i havbruksnæringen som må et større bruk av miljøvennlige løsninger fordi vi må minimere co2 avtrykket fordi det er “good for business”.

Noen kjappe med ekspørt Terje Andreassen

Hvem er du, personlig og faglig?
53 år, gift og har 3 barn. Har utdannelse som Siviløkonom, og har alltid hatt stor interesse for fiskeri- og havbruksnæringen. Blir motivert av å arbeide sammen med dyktige medarbeidere som liker å jobbe utviklingsorientert samtidig som det er fokus på å skape resultater.

Hvordan beskriver du oppdraget til din organisasjon?
Levere høykvalitets arbeidsbåter og utstyr til fiskeri og havbruksnæringen som dekker våre kunders behov både i nåtid og fremtid.

Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget?
Det å være en del av en global bransje som representerer en av Norges viktigste fremtidsnæringer både i forhold til å drive bærekraftig matproduksjon og bidra til å utvikle miljøvennlige teknologiske løsninger.

Er det noen interessante dilemmaer?
Industrialisert matproduksjon påvirker også forbrukermiljøet – men mat må man ha. Utfordringen blir følgelig å utføre dette på en så skånsom måte som mulig.

Dine 3 beste tips til andre lignende selskaper?
1. Fokusere på menneskene og kompetansen
2. Åpenhet for teknologiske innovasjoner
3. Bærekraftsfokus i hele verdikjeden

Dine viktigste prosjekter siste året?
– Leveranse av verdens største diesel-elektriske fiskefartøy med elektrisk fremdrift
– Leveranse av våre første diesel-elektriske hybride arbeidsbåter

Hvem inspirerer deg?
Alle vår ansatte som gjør en fantastisk jobb hver dag – og alle som jobber i fiskeri og havbruksnæringen som bidrar til vekst og utvikling langs kysten i Norge.

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?
Brukererfaring, prosjektledere, ingeniører med variert bakgrunn innenfor automasjon/elektro, maskiningeniører, skipsingeniører, vedlikeholdsingeniører, veterinærer, fiskehelsepersonell – og ikke minst digital kompetanse satt i system.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Vi har naturgitte forutsetninger og lang tradisjon for å holde på med fiskeri- og havbruk. Vi tør å satse og det er mye grunderskap i kulturen.

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
At verden er liten – vi er alle avhengige av og påvirket av hverandre. Tror også det er hevet over enhver tvil at verden på mange vis vil jobbe annerledes etter Covid.

Dine 3 beste ledelses-tips?
1. Deleger av ansvar og ha en kultur hvor det er lov å gjøre feil
2. Regelmessig og strukturert kommunikasjon på alle nivå
3. Verdsette forskjellig kompetanse og dyrke den enkeltes sterke sider på tvers av organisasjonen

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
– Fokus på bærekraftig matproduksjon
– Grønt skifte i havbruksnæringen – mer bruk av miljøvennlige løsninger

Et yndlingssitat eller livsmotto?
«Clean ocean is good for business».

Dette lørner du:

Å fokusere på menneskene og kompetansen
Åpenhet for teknologiske innovasjoner –
Viktigheten av bærekraftsfokus i hele verdikjeden – «clean ocean is good for business»
Utvikling generelt

Anbefalt litteratur:

MoenMarin.no

Clean ocean is good for business

Terje Andreassen

Dette er Moen Marin

Informasjon kommer…
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock