#0710: Mulighetene i digitalisering - LØRN.TECH

Tema: POLITICS

#0710: Mulighetene i digitalisering

Expørt: Nikolai Astrup

Kommunal- og moderniseringsminister

fra Høyre

Med lørner Silvija Seres

Hvordan kan vi digitalisere på en smartere måte? Og hvordan skal vi tilpasse digitale verktøy inn i skolen? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med kommunal- og moderniseringsministeren, Nikolai Astrup, om politisk handlingsvilje, innovasjon i offentlig sektor og hvordan vi skal holde tritt med teknologikappløpet globalt.

Noen kjappe med ekspørt Nikolai Astrup

Hvem er du, personlig og faglig?
Nå er jeg kommunal- og moderniseringsminister. Min bakgrunn er som statsviter, men først fremst vil jeg karakterisere meg selv som fremtidsoptimist. Er veldig opptatt av hvordan Norge sin plass i verden er avhengig av resten av verden. Vi er nødt til å samarbeide på tvers av landegrensene for å virkelig løfte oss som nasjon og vårt potensial. Det var først da jeg var ferdig med utdanningen at jeg ble involvert i politikken. Personlig er jeg veldig glad i å gå på ski og er tidligere alpinist fra ungdomstiden.

Hva er den viktigste kjerneverdien i ditt parti?
Frihet for enkeltmennesker – bygge samfunnet nedenfra og opp. Det har vært en rettesnor hele veien.

Hva gjør du på jobb?
Jeg har ansvaret for kommunene, statsforvaltningen, arbeidsgiverpolitikken i staten, samt en rekke andre ting. Jeg har også ansvaret for innovasjon i offentlig sektor. Digitalisering er et viktig virkemiddel for å oppnå høy innovasjonsgrad i offentlig sektor.

Livslang læring nå – tverrfaglighet eller dybde; fra teori til praksis?
Humankapitalen er den viktigste kapitalen vi har. Hver enkel arbeidsgiver må ta ansvar for å drive videreutdanning av sine ansatte og se verdiene av det. Det er veldig enkelt å tenke at; vi trenger kompetanse, og da henter vi inn den kompetansen og erstatter den kompetansen vi allerede har. Det kommer ikke til å være tilstrekkelig.

Hva er Norges egentlige fordel?
Tillit – vi stoler på hverandre og vi stoler på myndighetene. I tillegg er vi verdensledende og har helt unike muligheter innen industriell digitalisering.

Viktigste overraskelse fra Covid-19?
Covid-19 har vist oss at det er mulig å gjøre ting på en annen måte enn det vi trodde. Det er mulig å gjennomføre prosesser på andre måter enn det vi trodde. Det blir ofte slik at man går i det samme sporet og gjør det samme man har gjort tidligere. Det Covid-19 har gjort er å riste litt løs i de strukturene og ført til kortere beslutningsprosesser, samt mer effektive kommunikasjonsmetoder. Den lærdommen må vi ta med oss videre.

Dette lørner du:

Data som nasjonal ressurs 
Norges unike posisjon og muligheter 
De nye jobbene 
Regulering som driver innovasjon 
Digitale verktøy i skolen 
Digital omstilling for bedrifter 

Anbefalt litteratur:

Vi lager nå en ny stortingsmelding, og den vil legge noen rammer for hvordan vi skal tenke innovasjon i offentlig sektor fremover. I arbeidet med den vil jeg ta med meg en del av erfaringene fra posten som digitaliseringsminister.

Nikolai Astrup

Dette er Høyre

Høyre ble stiftet i 1884. Det er et konservativt parti, som setter tillit til og respekt for enkeltmennesket høyt. Statsminister og partileder er Erna Solberg.

Refleksjon

Nikolai Astrup var bekymret for de små og mellomstore bedriftene under Covid pandemien som stengte ned Norge i flere uker i mars 2020. I flere år har Norge vært opptatt av å styrke denne delen av næringslivet med å tilrettelegge for enklere drift til vekst for de som ønsker å starte noe eget. Hvordan kan en slik drastisk pause i omsetning for små og mellomstore bedrifter påvirke hvilken vei i utviklingen av norsk næringsliv? Hva har man lært for å komme raskere opp fra slike stillestående perioder for fremtiden?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock