#0712: Påfyll av ny kunnskap til fremtidens arbeidsmarked - LØRN.TECH

Tema: POLITICS

#0712: Påfyll av ny kunnskap til fremtidens arbeidsmarked

Expørt: Trond Giske

Stortingsrepresentant

fra Arbeiderpartiet

Med lørner Silvija Seres

Hvor krevende er det med god demokratisk samfunnsstyring når teknologien er så avansert, utvikles så fort og endrer samfunnet i et stadig raskere tempo? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Trond Giske, om udatert kunnskap, og hvordan legge til rette for reguleringer som utløser et samfunnspotensiale.

Noen kjappe med ekspørt Trond Giske

Hvem er du, personlig og faglig?
Fra Trondheim, gift og har to barn. Ble valgt inn på stortinget for 21 år siden og har 10 år som statsråd.

Hva er den viktigste kjerneverdien i ditt parti, og hvorfor trigger dette deg?
Like muligheter for alle og kamp mot urettferdighet. Det brenner jeg for.

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi lære fra deg?
Jeg håper jeg står for at vi aldri glemmer hvem Arbeiderpartiet er til for, vanlige folk og de som trenger fellesskapet mest.

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden?
Jeg tror det aller viktigste for fremtiden vil være evnen til å lære nye ting. Faktisk kunnskap blir utdatert raskt, og vil uansett være lett tilgjengelig. Evnen til å finne det relevante, tolke det og ta det i bruk blir nøkkelen.

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?
Vekst VS vern. Automatisering VS meningsfulle jobber til alle. Belønne gründere og de som gjør en stor innsats VS små forskjeller i samfunnet.

Noen som inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?
Jeg henter mye inspirasjon fra alle i arbeiderbevegelsen som bidro til å kjempe fram velferdssamfunnet, både de på toppen som Martin Tranmæl og Einar Gerhardsen, og vanlige tillitsvalgte, som min egen tante Jorunn som jobbet i fagbevegelsen hele sitt liv.

Dine 3 viktigste prosjekter det siste året?
Krisehåndtering på mine ansvarsområder (medier, idrett og frivillighet), organisasjonsutvikling i Trøndelag Arbeiderparti, samt Lokalvalgkampen i fjor høst.

Dine 3 beste tips til innovasjon i politikk?
Bruke digitale plattformer for å få flere engasjert i politikkutvikling, gjøre terskelen for å bli «medlem» i et parti lavere, samt nær kontakt mellom gründere, teknologiutviklere, trendforskere og politisk engasjerte.

Hva er Norges innovasjonsfordel?
Flat struktur og deltakelse fra arbeidstakerne (medarbeider-drevet innovasjon).

Viktigste overraskelse fra Covid-19?
At folk så raskt godtok så store inngripende tiltak.

Hvordan kan bærekrafts brukes som vekstmotor?
Ved å utforme bærekraftsmål på en måte som gir tid og frihet til at næringsliv og samfunn kan finne løsninger gjennom innovasjon, kreativitet og investeringer.

Ditt livsmotto?
Har ikke noe livsmotto, men liker å møte alle med en positiv og åpen holdning.

Dette lørner du:

Data som nasjonal ressurs
Norges unike posisjon og muligheter
De nye jobbene
Regulering som driver innovasjon

Anbefalt litteratur:

Leser akkurat nå «The Inevitable» av Kevin Kelly, en god oversikt over de teknologiske endringskreftene som forandrer samfunnet vårt fundamentalt. Interessant!

En av de tingene som den eksponentielle veksten i teknologi og samfunnsendring fører til, er at det gir enorme muligheter, men det gir også en gigantisk jobb med å få det politiske systemet til å henge med.

Trond Giske

Dette er Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet er Norges største politiske parti, og partiets symbol er den røde rosen. Partiet ble stiftet i 1887, og partiets ideologi, eller grunnsyn eller samfunnssyn om du vil, er sosialdemokrati. De bygger politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet.

Refleksjon

For mennesker er det viktig å beholde sosiale arenaer. Derimot har det blitt vanligere å betale seg unna en dugnad i stedenfor å bidra. Finnes det positive sider ved slike ordningene som distanserer oss fra å være med på sosialt samhold?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock