#0717: Tekno-radar for norsk politikk - LØRN.TECH

Tema: POLITICS

#0717: Tekno-radar for norsk politikk

Expørt: Tore Tennøe

Direktør

fra Teknologirådet

Med lørner Silvija Seres

Hvordan jobber man mot fremtiden? Og hva er kombinasjonen mellom kunstig intelligens og politikk? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med direktør for Teknologirådet, Tore Tennøe, om systematisk fremtidstenking, makt og livslang læring.

Noen kjappe med ekspørt Tore Tennøe

Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er nysgjerrig og langsynt – har studert teknologihistorie og jobbet med fremtiden de siste 20 årene.

Hva er den viktigste kjerneverdien i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
Teknologirådets kjerneverdi er demokrati – vi skal bidra til at våre folkevalgte setter de viktigste teknologispørsmålene på agendaen, og samtidig bidra til en åpen og inkluderende offentlig debatt.

Hva er din rolle, hva bidrar du med?
Flere roller: Leder for det faglige arbeidet i Teknologirådet, sekretær for det regjeringsutnevnte rådet, presentasjoner for Storting og departementet, samt internasjonalt arbeid. Jeg har ledet det internasjonale arbeidet for å gi teknologiråd til parlamenter i to perioder. Det er viktig å sørge for at våre prosjekter treffer riktig – er de viktige nok, hvilken rolle spiller teknologien, hva er handlingsrommet for politikerne?

Hva synes du er de nye dilemmaer?
Teknologi kommer ofte med en haug av dilemmaer. Ytringsfrihet VS polarisering og manipulering er ett.

Noen som inspirerer deg?
Det finnes teknologiråd som gir råd til parlamenter om teknologi i 22 land over hele verden – som Tyskland, USA, Nederland, Japan, og i EU-parlamentet – og det er utrolig interessant å sammenligne notater med dem.

Noe bra du har lest eller sett nylig?
«Uncanny Valley. A Memoir» av Anna Wiener og «Don’t be evil. The Case Against Big Tech» av Rana Foroohar handler begge om Silicon Valley og analyserer både ideologien og makten som finnes der.

Ditt viktigste prosjekt det siste året?
Kunstig intelligens og norsk politikk – det involverer både bruk av helsedata, livslang læring og manipulering av valg.

Norges innovasjonsfordel, fra ditt ståsted?
Høy tillit, høy grad av åpenhet, og lite hierarkisk arbeidsliv. Gode ideer har kort vei til beslutninger.

Viktigste overraskelse fra Covid-19?
At det digitale skiftet i utdanning og arbeidsliv gikk så fort og relativt smertefritt.

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?
Ja, det er det allerede.

Dette lørner du:

Data som nasjonal ressurs 
Norges unike posisjon og muligheter 
De nye jobbene 
Regulering som driver innovasjon 
Livslanglæring 

Anbefalt litteratur:

«Uncanny Valley. A Memoir» av Anna Wiener og «Don’t be evil. The Case Against Big Tech» av Rana Foroohar handler begge om Silicon Valley og analyserer både ideologien og makten som finnes der. 

Fremtiden finnes allerede, den er bare ulikt fordelt.

Tore Tennøe

Dette er Teknologirådet

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi – for samfunnet og for den enkelte. Rådet skal gi innspill om teknologiske valg til Stortinget og øvrige myndigheter.

Refleksjon

Hva menes egentlig med å ha digitale tjenester som grunnleggende strategi og forretningsmodeller?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock