#0718: Alle må med på visjonen - LØRN.TECH

Tema: ENERGYTECH

#0718: Alle må med på visjonen

Expørt: Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

fra Shoreline

Med lørner Silvija Seres

Hvordan utvikler Ole-Erik seg som leder og selger? Og hvordan skal Shoreline bli “Salesforce” for vindindustrien? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med founder og CEO, Shoreline, Ole-Erik Vestøl Endrerud, om hvordan de skaper en kultur hvor folk ønsker å bidra, definere produkter som endrer måten vi gjør ting på til det bedre på og samtidig drive frem det grønne skiftet.

Noen kjappe med ekspørt Ole Erik Vestøl Endrerud

Hvem er du, personlig og faglig?
Far til to – Eliah og Olivia på 2 og 6 år, gift, bor i Sirdal (hyttegrenda til Stavanger), og er opptatt av samfunnsutvikling og teknologi. Teknolog til fingerspissene.

Hva er det viktigste oppdraget i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
Skape en kultur hvor folk ønsker å bidra, samt definere produkter som endrer måten vi gjør ting på til det bedre og for å drive frem det grønne skiftet.

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi alle lære fra deg?
Endringer kommer kun ved å ta ansvar for at endringene skjer, på godt og vondt.

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden?
Empati, koding og kommunikasjon.

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?
Barack Obama, Steve Jobs og Elon Musk.

Teknologi som styringsverktøy – effektivisering og nye tjenester?
Teknologi burde bidra til at man kan løse mer komplekse oppgaver mer effektivt. Man får ikke mennesket ut av loopen i min mening.

Norges unike posisjon og muligheter – felleskap (åpenhet og tillit) eller fokus (på hva)?
Vi må gå i front i omstillingen. Internmarkedet vårt er så lite at vi er sårbare for store markedsendringer globalt. Derfor må vi stå fremst på innovasjon og omstillingsevne – noe det finnes gode eksempler på.

De nye jobbene – alle skal med eller jakt på nye hoder?
Alle skal med – det er grunnsteinen i samfunnet vårt, men individet må også tilpasse seg fremtiden.

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?
– Innføre agile arbeidsmetoder
– Utvide til mobil
– Vekstkapital

Dine 3 beste tips til lignende selskaper?
– Fokus på bruker og kunde
– Bruk all tid på brukeresearch i starten
– Bygg et solid fundament

Hvordan går dere fra pilot til marked, fra startup til scaleup?
– Ikke tenk POC, tenk full-scale salg
– Bygg prosess, struktur og team for neste fase
– Ivareta et stort investornettverk for videre vekst – always be raising

Hvordan riggere dere for fremtiden, fra kort til lang sikt?
Sikker runway og kontroll på burn, fokusere på de riktie forbedringene (kvalitet forran kvantitet), samt tenke langsiktig på teknologier som kan automatisere og gjøre brukerene smartere.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Man vet aldri hvilke overraskelser man må være forberedt på.

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?
Absolutt, på mange måter – både non og for profitt.

Ditt livsmotto?
ABC – Always be closing.

Dette lørner du:

Viktigheten av en visjon
Vindindustri I Norge
Off-shore wind
ABC – Always be closing
Kulturbygging
Salg

Anbefalt litteratur:

Homo Sapiens, The Grid. Se: The Man in the High Castle, setter virkelig tingene i perspektiv med en “hva hvis” tilnærming.

Man skal alltid sørge for at visjonen er forstått, dette tror jeg er den eneste måten å få suksess på som et selskap

Ole Erik Vestøl Endrerud

Dette er Shoreline

Informasjon kommer…

Refleksjon

Ole-Erik sammenligner cybersikkerhet med atomkrigen på 60-tallet. Det sies i podkasten at personvern er andre siden av medaljen når det kommer til personalisering. Hva mener du? Og hvordan kan man få til at medaljen har lik skinnende bakside som forsiden?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution