#0720: Fremtiden begynte i går - LØRN.TECH

Tema: POLITICS

#0720: Fremtiden begynte i går

Expørt: Christian Torset

Gruppeleder på fylkestinget i Nordland

fra Sosialistisk Venstreparti

Med lørner Silvija Seres

Hvordan holder vi kontakt mellom gjennomsnittlig sunn fornuft, vår forståelseshorisont, og teknologiske muligheter? Hvordan sikrer vi teknologisk fremdrift uten at makt og penger samles på stadig færre hender? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med, Christian Torset, fra fylkestinget for Nordland SV. Episoden er krydret med fremtidstro, filosofi, og endringsvilje.

Noen kjappe med ekspørt Christian Torset

Hvem er du, personlig og faglig?
50 år gammel folkevalgt nordlending. Fikk min første PC i 1983 og cracket spill og lagde demoer i løpet av kort tid. Har siden hatt en dyp interesse for teknologi.

Hva er kjerneverdien i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
SVs kjerneverdi er kamp mot ulikhet. Dette innebærer ikke bare økonomisk utjevning, men også fordeling av makt og muligheter, samt at det inkluderer fremtidige generasjoner. Det følger av dette at vi må ta vare på klima og miljø. Det trigger meg fordi jeg mener vi får det best både personlig og samfunnsmessig med små forskjeller.

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi lære fra deg?
Jeg engasjerte meg ikke politisk før jeg var passert førti og har alltid vært fokusert på det store bildet. Jeg tror begge deler bidrar til at jeg kommuniserer på en litt annen måte enn mange andre politikere.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg tror det mest relevante er endringskompetanse, men da ikke med fokus på nye kunnskaper eller jobber, men kompetanse og vilje til å endre seg selv.

Noen som inspirerer deg?
Jeg lar meg inspirere av veldig mange. Det kan være helt vanlige mennesker som sliter seg gjennom vanskelige tider og tåler belastninger man skjønner har vært harde, eller det kan være de helt spesielle som gjør noe ingen har gjort før dem. Ett sånt eksempel er Elon Musk, som har bootstrappet kapital fra PayPal til å drive fram enorm vekst i el-bilmarkedet og nå også i romfart. Han er som Lex Luthor i revers.

Dine aller viktigste prosjekter det siste året?
Ny rolle som gruppeleder på fylkestinget, arbeid med nytt program i SV og gjennomføring av fylkesårsmøte på nett som første fylkeslag i landet.

Dine beste tips til innovasjon i politikk?
1. Kunnskap foran ideologi
2. Mennesker foran systemer
3. Forenkling foran byråkrati

Hva er Norges egentlige fordel?
Sterke fagforeninger, trepartssamarbeid og sentrale lønnsoppgjør gir komprimert lønnsstige. Dette gir igjen høyere kompetanse for lavtlønte, og lavere lønn for høykompetente enn de landene vi konkurrerer mot. Begge deler gjør innovasjon til en nødvendighet. Vi har også gode velferdsordninger som gir stor omstillingsevne til bedrifter og høy utdannelse.

Viktigste overraskelse fra Covid-19?
At det har gått så greit å holde samfunnet i gang på videokonferanse.

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?
Ved grønn omstilling.

Ditt livsmotto?
Har ikke noe, men det måtte være noe positivt.

Dette lørner du:

Data som nasjonal ressurs 
Norges unike posisjon og muligheter 
De nye jobbene 
Regulering som driver innovasjon 
Filosofi 

Anbefalt litteratur:

Jeg vil anbefale Nick Bostroms Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. 

Under pandemien har vi sett og opplevd et utrolig bra system i Norge, det er sterkt og tilpasningsdyktig.

Christian Torset

Dette er Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstreparti, SV, er et norsk politisk parti stiftet 16. mars 1975. SV er et sosialistisk parti som tilhører venstresiden i norsk politikk. SV satt i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i 2005–2013.

Refleksjon

Norge består av gode systemer som oppleves som normer. Dette dreier seg blant annet helsetjenester og tilgangen på studier og jobb. Norge er en nasjon med et mylder av tilbud. Men hvordan er det så at noen fortsatt havner utenfor i et så inkluderende samfunn? Er det ens egen feil at en eksempelvis er arbeidsledig, eller det normative synet på hvordan normaliteten for et menneskelig liv skal se ut det som skader nedverdigelsen ovenfor at noen defineres som “utenfor”? Er det egentlig noen som er utenfor, og hvordan da får absolutt alle “innenfor”?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock