#0724: Større mangfold i næringslivet - LØRN.TECH

Tema: POLITICS

#0724: Større mangfold i næringslivet

Expørt: Dag Rune Olsen

Rektor

fra UiB

Med lørner Silvija Seres

Er det mangel på mangfold i norsk næringsliv? Hvordan jobber de med innovative løsninger på universitet i Bergen? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med rektor for UiB, Dag-Rune Olsen, om analytiske ferdigheter i kombinasjon med det skapende og kreative, omstillingsdyktige studenter, og hvordan teknologien skal drive Norge fremover.

Noen kjappe med ekspørt Dag Rune Olsen

Hvem  er  du,  personlig  og  faglig?
Rektor ved Universitetet i Bergen og leder for Universitets- og Høgskolerådet – en samling av alle institusjoner for høyere utdanning i Norge. Jeg er utdannet biofysiker og har en doktorgrad i medisinsk fysikk fra Universitetet i Oslo. Før jeg ble rektor på UiB var jeg dekan på samme universitet, og før det kreftforsker. Jeg har fått lov til å være både forsker og underviser i en del år, og har også de senere årene fått muligheten til å lede institusjoner og virksomheter på ulike nivåer.

Hva  er  det  viktigste  oppdraget  i  din  organisasjon,  og  hvorfor  trigger  dette  deg?
Vi arbeider med temaer som i stor grad handler om store globale samfunnsutfordringer på en eller annen måte. Ett av disse temaene handler om tverrfaglighet. Eksempelvis fikk vi ansvar av FN knyttet til bærekraftsmål nummer 14 – bærekraftig hav, hvor vi som akademisk institusjon skal lage et globalt nettverk på tvers av institusjoner.

Hva  bidrar  du med  på  en  unik  måte,  hva  bør  vi  lære  fra  deg?
Jeg gjør det jeg gjør fordi jeg synes det er utrolig morsomt og spennende. Det å få lov til å lede en institusjon for høyere utdanning og forskning i disse dager er stimulerende fordi det handler om de unge menneskene – de som skal forme samfunnet i årene fremover. Vi ser entusiasmen disse unge bringer med seg.

Hva  tror  du  er  relevant  kunnskap  eller  evner  for  fremtiden?
Tverrfaglighet. Vi må evne å jobbe sammen for å skape ting.

Ditt  livsmotto?
Jeg ser meg ikke tilbake.

Dette lørner du:

Data som nasjonal ressurs
Norges unike posisjon og muligheter
De nye jobbene
Regulering som driver innovasjon
Livslanglæring
Tverrfaglighet

Anbefalt litteratur:

Mariana Mazzucato – Innovation State

Våre studenter skal være med å drive endringer, ikke bare tilpasse seg en arbeidsplass

Dag Rune Olsen

Dette er UiB

Informasjon kommer…

Refleksjon

Den nye møteplassen for tverrfaglighet i Bergen fører til omorganiseringer og helt nye måter å jobbe på. Vil en slik fysisk samling fungere for alle slags bedrifter?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock