#0725: Å løse oppgaver på sjøen - LØRN.TECH

Tema: ENERGYTECH

#0725: Å løse oppgaver på sjøen

Expørt: Christoffer Jørgenvåg

CEO

fra Redrock

Med lørner Silvija Seres

Hvordan bygge en business der det ikke var business før? Og hvordan bygger man mot hos kunden så den blir en early adapter? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Redrock, Christoffer Jørgenvåg, om fremtidig vindkraft og hvordan man skal lage business fra skjulte perler og hvordan bruke kunstig intelligens til å tilgjengeliggjøre vindkraft.

Noen kjappe med ekspørt Christoffer Jørgenvåg

Hvem er du, personlig og faglig?
Daglig leder og gründer av Red Rock. Sitter i styret i Maritimt Forum Sør og Agder Universistets fakultet for Realfag og Teknologi.

Hva er det viktigste oppdraget i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
Løse oppgaver knyttet til effektiv operasjon, i hovedsak på sjøen.

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi lære fra deg?
Hvordan man kan bruke teknologi for å effektivisere operasjoner.

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden?
Effektiv anvendelse av AI.

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?
Elon Musk, Bill Gates og Warren Buffett.

Anbefalt lesing/seing?
Podcast: Artificial Intelligence av Lex Fridman.

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?
– RedRock.AI
– 3D-kompensert kran
– Digitalisering for havner

Dine 3 beste tips til lignende selskaper?
Tips til gründere: Utholdenhet, hardt arbeid, fleksibilitet, få med andre, test idéen på kunder så tidlig som mulig, vekst krever ny organisering, sjekk mulighetene for støtte fra organisasjoner.

Hvordan går dere fra pilot til marked, fra startup til scaleup?
Omorganisering, ny kompetanse, nye strukturer, samt mer langsiktige planer.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Høy frekvens på møter, involver folk og motiver til å yte bedre en vanlig.

Kan bærekraft brukes som vekstmotor?
Absolutt, bare se til offshore vind.

Ditt livsmotto?
Jobb hardt og målrettet, bare jobb sammen med de beste.

Dette lørner du:

Havteknologi
Ren energi
Vindturbiner
Turbinpropeller
Utbygging av vinturbin-parker
Power management prediksjoner

Anbefalt litteratur:

Podcast: Artificial Intelligence av Lex Fridman

Det er faktisk lettere å trekke frem det som er positiv som bidrar til suksess her i Norge

Christoffer Jørgenvåg

Dette er Redrock

Informasjon kommer…
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock