#0728: Missions for Norge - LØRN.TECH

Tema: POLITICS

#0728: Missions for Norge

Expørt: Espen Barth Eide

Energi- og miljøpolitisk talsperson

fra Arbeiderpartiet

Med lørner Silvija Seres

Hvordan passer missions inn i norsk innovasjonspolitikk? Og hvilket potensial ligger i hydrogen, for Norge? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med energi- og miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide, om moderne industripolitikk, klimarettferdighet og veien videre etter Covid19.

Noen kjappe med ekspørt Espen Barth Eide

Hvem er du, personlig og faglig?
Stortingsrepresentant og energi- og miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Har tidligere vært Managing Director for World Economic Forum.

Hva er Norges egentlige fordel?
Norge har en leverandørindustri og et kompetansemiljø som gjør at vi har et veldig godt utgangspunkt for grønn omstilling. Fordi vi har en sammenpresset lønnsstruktur er ingeniører ganske rimelige i Norge, mens ufaglært arbeidskraft er dyr. Det betyr at det relativt sett er gunstig for oss å gjøre nye, moderne ting; automasjon er mer lønnsomt i Norge enn i et land hvor mye av de vi tar gjennom automasjon kan gjøres av ufaglært arbeidskraft med enkle jobber og dårlig betalt.

Vi har klart å gå fra å være relativt fattig, via middelinntekts-land til et styrtrikt land uten å se den voldsomme økningen i forskjeller som vanligvis skjer. Vi har en relativt sterk følelse av fellesskap og felles ansvar. Jeg tror det er en av grunnene til at vi har klart oss såpass bra gjennom denne Coronakrisen.

Dette lørner du:

Data som nasjonal ressurs 
Norges unike posisjon og muligheter 
De nye jobbene 
Regulering som driver innovasjon 
Livslanglæring 
Klimapolitikk 

Anbefalt litteratur:

Mariana Mazzucato 

Noe som er veldig viktig for meg nå er å formidle det enorme potensiale som ligger i hydrogen. Det sier to ting til meg i energinasjonen Norge; mulighet og nødvendighet.

Espen Barth Eide

Dette er Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet er Norges største politiske parti, og partiets symbol er den røde rosen. Partiet ble stiftet i 1887, og partiets ideologi, eller grunnsyn eller samfunnssyn om du vil, er sosialdemokrati. De bygger politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock