#0730: Legacy Through Innovation - LØRN.TECH

Tema: MATERIALS

#0730: Legacy Through Innovation

Expørt: Knut Mjåland

Administrerende direktør

fra Mandals

Med lørner Silvija Seres

Noen må være gode på salg, noen må være gode på teknologi, men hvordan får du disse til å jobbe sammen? Og hvordan jobber Mandals for å øke sin automatiseringsgrad samtidig som de tenker på lean produksjon og utfordrer seg selv for å bli bedre? I denne samtalen av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Mandals, Knut Mjåland om hvordan de som et 250 år gammelt selskap innoverer for å bli værende i minst 250 år til.

Noen kjappe med ekspørt Knut Mjåland

Hvem er du, personlig og faglig?
Kristiansander på 55 år med godt humør som ser muligheter, ikke begrensninger. Har jobbet i mer enn 20 år i Aker-systemet innen Olje og Gass, hvor brorparten var som toppleder.

Hva er oppdraget til din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
Vi har en spennende eier, Michelin, som er verdensledende på teknologi og materialbruk. Oppdraget til Mandals er det samme; å levere verdens beste flatrullingsslanger og vevstoler til nisjemarkedene i hele verden.

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi lære fra deg?
Det er viktig å etablere en riktig strategi og få med seg organisasjonen på reisen. Jeg er opptatt av å ha diversifiserte team som «løfter i lag» og tar bedriften til neste nivå.

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden?
Digitalisering er her, og det jobbes ved å legge stein på stein. For Mandals, så trenger vi kunnskap om prosessoptimalisering.

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?
Erna Solberg, Jim Collins og Barack Obama.

Hva skal du lære i år?
Etter å ha funnet fram golfkøllene etter tre års pause skal jeg bli litt bedre i golf. Mer jobbrelatert ser jeg på Industri 4.0 og kontinuerlige forbedringer. Automatisering og robotisering må tas i bruk i større grad for å kunne forbli i høykostlandet Norge.

Ditt viktigste prosjekt siste året?
Prosjektleder for nye vevstoler.

Dine 3 beste tips til lignende selskaper?
Tenk kontinuerlige forbedringer og innover der man kan. Vi må alle tenke nytt for å forbli verdensledende.

Hvordan riggere dere for fremtiden, fra kort til lang sikt?
Michelin, våre eiere, har “Sustainable Mobility” som slogan. Vi må tenke bærekraft i det vi gjør og ha aksjoner i strategien som understøtte bærekraftmålene. Miljøvennlige råvarer og returordninger på våre produkter må bare løses.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
De fleste bedrifter er veldig sårbare for pandemier som dette. Vi har endret på måten vi jobber på, og kan forhåpentligvis være bedre forberedt hvis noe lignende skulle skje igjen. Men når man driver med eksport, så er vi avhengige av at markedene fungerer.

Kan bærekraft brukes som vekstmotor?
Svaret er ja, men det er per i dag få som er villig til å betale ekstra for bærekraftige løsninger, hvis de kan velge. Det tror jeg vil endre seg over tid.

Ditt livsmotto?
Det er i motbakke det går oppover.

Dette lørner du:

Prosessindustri
Bærekraft som vekstmotor
Ferskeste prosjekter som Mandals jobber med
Perspektiver fra Covid-19

Anbefalt litteratur:

Har startet på «Steve Jobs» av Walter Isaacson. Har «Great By Choice» på vent på nattbordet. Har veldig sans for Jim Collins og hans tanker rundt lederskap

For å bli værende, så må vi gjøre ting annerledes enn slik vi gjør det idag

Knut Mjåland

Dette er Mandals

Informasjon kommer…
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock