#0736: Solidaritet, fellesskap og nye arbeidsplasser - LØRN.TECH

Tema: POLITICS

#0736: Solidaritet, fellesskap og nye arbeidsplasser

Expørt: Ina Libak

Leder

fra AUF

Med lørner Silvija Seres

Hvordan skal vi klare omstillingen, ved å bruke kompetansen som allerede finnes? Og hvordan skal vi klare å skape arbeidsplasser for det neste tiåret? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med avtroppende leder, Ina Libak, om veien videre etter 14 år i ungdomspartiet AUF, om å tenke langsiktig, hva vi kan lære av ungdommen, og hvordan det er å balansere på trestokker i skogen.   

Noen kjappe med ekspørt Ina Libak

Hvem er du, personlig og faglig?
Omsorgsfull, opptatt av laget, nysgjerrig på mennesker og livet, opptatt av å tenke fremover og litt lenger enn dag til dag.

Hva er den viktigste kjerneverdien i  din organisasjon?
Frihet, likhet og solidaritet.

Hva  er din rolle, hva bidrar du med?
Lede laget, vise retning, få frem det beste i alle, samt samle og forene.

Hva  vet du, som alle burde kunne mer om?
At å lytte er noe av det viktigste for å få gjennomslag, selv om jeg glemmer det selv noen ganger.

Hva synes du er  de nye  dilemmaer?
Kortsiktig eller langsiktig på arbeidsplasser og klima, være tydelig opp mot nyanser i en polarisert verden, optimisme eller realisme.

Noen som  inspirerer deg?
Kristin Halvorsen, Sissel Rønbeck, Therese leder i natur og ungdom, samt nye medlemmer i AUF.

Noe  bra  du har lest eller sett nylig?
Sigbjørn Johnsen sin bok med mye om fellesskap og samhold, alle andre-boka, og nå også serien som nettopp har kommet.

Noe viktig du har ombestemt deg om?
Masse på enkeltsaker, ikke på verdier – viktig å kunne endre mening for å lære.

Ditt  viktigste prosjekt  det  siste året?
En helhetlig plan for å kutte utslipp og skape arbeidsplasser det neste tiåret.

Ditt  beste tips til innovasjon i politikk?
Snakke med mennesker, lytte, komme seg ut, ikke lese for mye sakspapirer, være ute i naturen.

Norges innovasjonsfordel, fra ditt ståsted?
Den Norske modellen, tillit, kort vei mellom sjefer og ansatte, en aktiv stat, samt en skole for alle.

Viktigste  overraskelse  fra Covid-19?
At jeg kunne lage mat, at mennesker i så stor grad søker trygghet, at det er lett å gå tilbake til det som var før, mer krevende å snakke om endring i en krisetid, at empati vokser, empati med deg selv gir empati med andre, det hjelper ikke å sammenligne seg med andre som har det verre, handlekraft når det trengs, samt at kriser skiller viktig fra uviktig.

Ditt livsmotto?
Prøve å gjøre det beste for de rundt meg – gjøre godt heller enn å gjøre vondt.

Dette lørner du:

Data som nasjonal ressurs
Norges unike posisjon og muligheter
De nye jobbene
Regulering som driver innovasjon
Livslanglæring 

Anbefalt litteratur:

Sigbjørn Johnsen sin bok med mye om fellesskap og samhold, Normal People-boka, og nå også serien som nettopp har kommet! 

Jeg er opptatt av at alle mennesker skal føle seg verdsatt og finne sin plass.

Ina Libak

Dette er AUF

Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. AUF driver politisk arbeid og legger vekt på sosialt samhold. Organisasjonen ble dannet i 1927. Ina Langønes Libak fra Akershus ble valgt til leder i 2018. Hun etterfulgte Mani Hussaini.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock