#0738: Hvordan lykkes med digital transformasjon? - LØRN.TECH

Tema: LØRNSOC

#0738: Hvordan lykkes med digital transformasjon?

Expørt: Eirin Folde

Rådgiver innen digital transformasjon og prosjektleder

fra Kompetanseløft Trøndelag

Med lørner Silvija Seres

Hvordan skal vi organisere arbeidstakere så det ikke er en dissonans mellom det som er strategien og det de ansatte ser på som mulig å oppnå? Og hvilken evne og kompetanse må organisasjonene ha for å klare å gjennomføre digital transformasjon? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med rådgiver innen digital transformasjon og prosjektleder for Kompetanseløft Trøndelag, Eirin Folde om Strategi, struktur og kultur i en teknologidrevet verden.

Noen kjappe med ekspørt Eirin Folde

Om Kompetanseløft Trøndelag:
Kompetanseløft Trøndelag er DigiTrøndelags første prosjekt, og handler om at organisasjoner må utvikle nye evner og justere filosofi og kultur for å passe inn i en verden med skiftende normer og hyppige utviklingssteg.
Kommunene deltar i en online læringsportal og på fysiske/strømmede samlinger med kommunedirektør, stab og kommunalsjefer – samt ledere med strategisk ansvar. I tillegg bygges det opp et veiledernettverk av ressurspersoner tett på tjenesteproduksjonen på tvers av kommunene i fylket.
Trøndelag viser vei: Digital transformasjon kan ikke delegeres til en IT-avdeling, men eies av toppledelsen, som må vise retning for hele organisasjonen.

Hvem er du, personlig og faglig?
Engasjert og handlekraftig. Robust og raus. Godt humør. Faglig ser jeg muligheter og har tro på mennesket; både det unike i hvert liv/det unike grunnstoffet alle har og det fantastiske som oppstår når disse unike menneskene møtes og “skaper magi” sammen. Som leder har jeg nok vært opptatt av at menneskene i organisasjonen jeg leder skal blomstre, oppleve tillit og en klar retning.

Hva er oppdraget til din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
I Trøndelag er vi i full gang med samhandling mellom de 38 kommunene i fylket innen tjenesteutvikling med støtte i digitalisering og ny teknologi. I dette ligger å øke mulighetsrommet som ny teknologi gir oss som tjenesteleverandører. Et langsiktig mål med DigiTrøndelag er å skape bedre og mer effektive tjenester til innbyggere og næringsliv. Det trigger meg fordi jeg synes det er veldig spennende og givende å samhandle med ledere fra kommunene i fylket. Og jeg er utrolig stolt av de som jobber i offentlig sektor.

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi alle lære fra deg?
Jeg tror jeg bidrar med å tørre å utfordre det bestående, samtidig som jeg har respekt for den kompleksiteten og historikken som en kommune opplever å stå i hver dag. Kanskje jeg er best der jeg kan være en slags brobygger og historieforteller, som gir rom for læring og undring – samtidig som jeg vet at vi trenger få, men tydelige mål og en klar retning – et “hvorfor” som lett kan formidles i organisasjonen og som alle kan trigges av for å lykkes. Hode og hjerte sammen.

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden?
Helthetlig tankegang og felles ansvar – tverrgående satsinger uavhengig av siloer og sektorer: Se muligheter, koordinere og samskape. Smidighet og fleksibilitet – jobbe i kryssfunksjonelle team/superteam – forbedre og fornye kontinuerlig, analyse og kartlegging, design thinking, involvert ledelse som skaper meningsfulle og attraktive rammer for de ansatte, jobbe i nettverk og dele, sterk forståelse for brukerbehovet, IT-kompetanse, teknologiforståelse og digitalt tankesett i alle avdelinger

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?:
Har Mange jeg kan nevne her, spesielt innen tech og forskning, men velger å peke på noen jeg har blitt inspirert av i kontekst det å være «et menneske» i en kompleks verden: Per Fuggeli og Brene Brown. Elon Musk for evnen til å sikte høyt og skyte langt.

Dette lørner du:

Livslang læring
Strategi og kultur i digital transformasjon
Å minske gapet mellom det man sier og det man gjør
Budsjettering for fremtiden

Anbefalt litteratur:

Digital transformation av Pernille Kræmmergaard
Company-Wide Agility with Beyond Budgeting, Open Space & Sociocracy: Survive & Thrive on Disruption av Jutta Eckstein og John Buck.
Agile Practice Guide ved Project Management Institute
Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future av Andrew McAfee og Erik Brynjolfsson

Seeing:
“Den tredje industrielle revolusjonen: En radikal ny delingsøkonomi” ved Jeremy Rifkin
The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy

Vi vil bort ifra en "null-feil-kultur" i offentlig sektor, det skal være lov å gjøre feil for det er da vi lærer

Eirin Folde

Dette er Kompetanseløft Trøndelag

Informasjon kommer…

Refleksjon

I flere organisasjoner er det en distanse mellom det vi strategisk har som mål, og det man faktisk klarer i en organisasjon. Hva må til for å minske gapet mon tro?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock