#0748: En digital reise - LØRN.TECH

Tema: POLITICS

#0748: En digital reise

Expørt: Heidi Austlid

Adm. Direktør

fra IKT-Norge

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid. Heidi har lang fartstid innen teknologipolitikk og likestillingspolitikk, blant annet fra Kunnskapsdepartementet. Etter 16 år i IKT-Norge går hun etter sommeren over til Den Norske Forleggerforening, som står foran en stor digital omstilling. I samtalen reflekterer Heidi over hva hun har lært etter å ha jobbet i 16 år med å skape gode rammebetingelser for det digitale næringslivet. Hun forteller blant annet om hvordan teknologipolitikk har gått fra å være en «nerdete» samtale til en diskusjon om hvordan man skal løse store samfunnsutfordringer.

Noen kjappe med ekspørt Heidi Austlid

Hvem er du, personlig og faglig?
Jobber som administrerende direktør i IKT-Norge. Etter 16 år skal jeg gå over til Den Norske Forleggerforening som administrerende direktør. Før jeg begynte å jobbe i IKT-Norge jobbet jeg i kunnskapsdepartementet hvor jeg blant annet jobbet med likestillingspolitikk og teknologipolitikk.

Nå bor jeg i Oslo med mine to barn. Har i det siste blitt en slags hobbygartner og har spesialisert meg på å dyrke agurker. Jeg kommer opprinnelig fra en pedagog-familie hvor dyrking av diverse grønnsaker var populært. Det er kanskje der agurk-fascinasjonen min kommer fra. Ellers liker jeg veldig godt å gjøre helt andre ting enn å sitte foran en skjerm når jeg ikke er på jobb. Er veldig opptatt av ungene mine sine oppvekstsvilkår og prøver å engasjere meg så mye som mulig i det.

Som person trigges jeg veldig av det som er umulig. Jeg er optimist og tenker at det må være mulig å gjøre det umulige mulig. Man må bare tenke smart nok. Det var det bestefaren min som lærte meg.

Hva er det viktigste oppdraget i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
IKT-Norge er en bransjeorganisasjon for IT-næringen. IT-næringen vokser i alle bredder nå, og det er veldig mange som definerer seg som å være en del av det digitale næringslivet. IKT-Norge sin jobb handler om å skape gode rammebetingelser for dette digitale næringslivet. Vi skal gi verdi tilbake til medlemmene slik at de kan drive forretning på bedre måter.

Da jeg startet handlet IKT-politikk om teknologi og ting som folk ikke forstod, og veldig lite om hva det betydde for endring i offentlig sektor, helsesektoren, utdanning osv. Men teknologipolitikk har nå gått fra å være en ganske nerdete samtale til å bli en diskusjon om hvordan teknologi kan være med på å løse store samfunnsutfordringer som vi står ovenfor, både nasjonalt og internasjonalt. Det er enormt spennende.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Vi har lenge vært et land med en av verdens beste infrastrukturer. Vi er også veldig digitalt modne som forbrukere. Coronasituasjonen har til og med vist oss at det er mulig å jobbe både enda smartere og enklere.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Vi har uten tvil blitt bedre på teknologiske hjelpemidler. Jeg tror man må prøve å bli flinkere på å sette grenser fordi jobb og fritid flyter over i hverandre i disse tider. Jeg merker selv at jeg blir veldig skjerm-trøtt.

Dette lørner du:

Data som nasjonal ressurs
Norges unike posisjon og muligheter
De nye jobbene
Regulering som driver innovasjon
Livslanglæring

Anbefalt litteratur:

Akkurat nå leser jeg mye av Jon Fosse – som er en nydelig dans å trå seg gjennom
Sara Omar – Dødevaskeren, en utrolig sterk bok

Det finnes data som er verdifull for utviklingen av velferdsstaten. Data bør jo brukes til å persontilpasse tjenester og service fra offentlig sektor. Det er et hav av muligheter som er mye, mye større enn de utfordringene vi står i, men vi diskuterer bare utfordringene.

Heidi Austlid

Dette er IKT-Norge

IKT Norge, interesseorganisasjon for leverandører av produkter og tjenester innen telekommunikasjon, kontor- og datateknisk utstyr, programvare, multimedia og konsulentvirksomhet.

Refleksjon

Silvija og Heidi diskuterer viktigheten av å kunne koble av den digitale verden, og å få nok sanselig stimuli, opplevelser, sosial trening med sine utfordringer, ute i den virkelige verden. Stadig mer forskning viser at skjermtid uten struktur og måtehold kan være skadelig, og fremtidige generasjoner av VR-teknologi kan utfordre oss på skillet mellom virtualitet og virkelighet. Hvordan kan samfunnet balansere mellom å videreutvikle denne teknologien, og samtidig regulere bruken av den så den blir helsemessig forsvarlig?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution