SHARE:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

#120: Kraftbransjens Airbnb

Ekspørt: Rune Hogga

leder AE Fleksibilitet

Fra Agder Energi

Med Lørner

Strømbransjen er på mange måter ved et veiskille. Hvordan vil fremtidens strømselskaper se ut? Og hvordan kan produksjonen av strøm tjene nettselskap, kunder og samfunnet for øvrig? I denne episoden av #LØRN snakker Chul Christian Aamodt med leder AE Fleksibilitet hos Agder Energi, Rune Hogga, om hvordan de utvikler fremtidens markedsplass, der alle aktører kan handle strøm – toveis – og i sanntid.
— Antakelig vil det skje mer de neste 10 årene enn de forrige 100. Nye teknologiske løsninger gjør at alle aktører i markedet kan samhandle på helt nye måter, helt automatisk. Det gir nye måter å operer strømnettet på, produksjonen på og forbruket på, noe som tjener både nettselskap, kunder og samfunnet for øvrig.

Dette Lørner du:

  • Bærekraft
  • Sirkulær økonomi
  • Batteriteknologi
Copyright © 2018-2019 Lørn AS
We would love it if you would share this episode on social media. However It’s not permitted to use this content for any commercial purposes without prior approval.

Search name, company, subject or key word