#0135 - Samfunnet betaler når business feiler - LØRN.TECH

Tema: GAMETECH

#0135 – Samfunnet betaler når business feiler

Expørt: Karin Berentsen

Gründer

fra Arct AS

Med lørner Sunniva Rose

Kan gamification skape meningsfulle resultater for samfunnet og i jobbsammenheng? Og hvordan kan gamification forbedre bærekraftsrapporteringen til selskaper? I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med gründerne av ARCT AS, Karin Berentsen og Lill Bente Hollstedt, om hvordan en unik metode og et verktøy utviklet i Google Maps kan kartlegge hvordan små og store prosjekter påvirker miljø og samfunn.

Noen kjappe med ekspørt Karin Berentsen

Navn
Karin Berentsen og Lill Bente Hollstedt 

Selskap: ARCT AS. Nettsidehttp://arct.tools/  

 Tittel
Karin: Founder, CEO (or Principal when I’m providing advice as an expert..
Lill: markedsekspert og styremedlem i ARCT AS. 

 

Overskrift
ARCT™ er et unikt verktøy utviklet i Google Maps for å kartlegge hvordan små og store prosjekter påvirker omkringliggende miljø og samfunn 

Hvem er dere?
Karin:  

 • Har en mastergrad i fysikk og 30 års bred erfaring med internasjonale leveranser. 
 • Er interessert i teknologi som bryr seg om naturenog liker å være i aktivitet både  land og til havs 
 • Jobbet tidligere som Regulatory Compliance Manger i Alaska for Statoil ( Equinor). 

Lill: 

 • Jobber som markedsekspert og trives best  fjorden når det virkelig blåser (seilbrett). 
 • Er en sporty, kunnskapsrik kunstner som ser verden i «bilder». 
 • Er ekspert i visuell design, kommunikasjonmarkedsføring og forretningsplaner 
 • Har bred kunnskap om solide leveranser innen forretningsutvikling 

 Karin og Lill samarbeider godt og bidrar med kompetanse som utfyller hverandre. 

 

Hvordan ble dere interessert i gamification:
Under Artic Circle-konferansen i Reykjavik i 2016 fikk WWF «dresskledde businessmenn» til å ha det kjempemoro med et svært «naivt» papirspill. Men de klarte ikke å videreføre konseptet fordi de kompliserte problemstillingenDeres akademiske tilnærming gjorde det umulig å prioritere mellom «like viktig» informasjonDette pirret min nysgjerrighet da jeg ett år senere begynte å jobbe med ARCT, hadde vi fokus  å forenkleforenkle og forenkle. I denne prosessen ble vi introdusert for Megapop og en engasjert koder, Hege Sivertsen Brown, som fikk meg til å innse hvilke muligheter som ligger i gamification, for både bedrifter og samfunnet som helhet 

 Lill Bente har nok hele veien forstått dette bedre enn meg, og har vært en pådriver for å  ARCT dit det er i dag 

 

Hva gjør dere på jobben?
Vi søker  partnere og betalende kunder for finansiering mot et kommersielt gjennombrudd. Den fungerende prototypen er ca. 80 prosent klar for markedet. 

 

Hva er de viktigste konseptene i gamification?
For meg er det samspillet mellom mennesker og muligheten for bedre forståelse og forretningsutvikling (muligheter og risiko). 

 

Hvorfor er det så spennende?
Samarbeidet mellom folk oppleves mer «ekte» – det blir enklere å involvere seg, senke skuldrene og si meningen sin. Og teknologien i seg selv er utrolig spennende 

 

Hva synes du er de mest interessante motsetningene?
Det er frustrerende med de gammeldagse holdningene og den manglende forståelsen for gamification blant akademikere. For å bli tatt seriøst  jeg bruke andre ord enn spill og gamification. Og hvorfor er det   kvinner  dette feltetDette er jo superviktig! 

 

Har du noen egne prosjekter innen gamification? 

ARCT™ involveringsverktøy for å kartlegge hvordan små og store prosjekter påvirker omgivelsenemiljøet og samfunnet som helhet. 

 

Har du noen andre gode eksempler på gamification, internasjonalt og nasjonalt?
Gamification har aldri vært min greie fordi mesteparten av spillverdenen handlet om «guttespill». Jeg er derfor ganske ny  dette området og har en bratt læringskurve 

 

Hvordan pleier du å forklare gamification?
Gamification kan skape meningsfulle resultater for samfunnet og i jobbsammenheng. Spill (gamification) skaper engasjement og forenkler og visualiserer kompliserte problemstillinger og arbeidsprosesser. 

 

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
«Den norske modellen» er ettertraktet internasjonalt, men vi kan godt «gamifisere» de utdaterte arbeidsprosessene innen arealplanlegging, HMS og bærekraftsrapportering. 

 

Kan du anbefale noe stoff om gamification?
Det  jeg lese meg opp  – her har jeg en bratt læringskurve! 

 

Har du et favorittsitat om gamification?
Nei, men jeg ville sagt: «Hvorfor ikke spille mer og ha det morsommere  jobben?»  

 

Hva er de viktigste poengene om gamification fra samtalen vår? Gamification kan løse selskapers behov for:  

 • å forbedre bærekraftsrapportering 
 • å øke stakeholders tilfredshet og transparens 
 • å redusere risikoen for konflikterkostbare forsinkelser og stopping av prosjekt 
 • å forenkle tungrodde arbeidsprosesser

Dette lørner du:

Bærekraft
Risikoavverging
Effektivisering gjennom spill

Anbefalt litteratur:

Vi har samtidig funnet ut at metodikken er en morsom og praktisk måte å score og rapportere FNs bærekraftmål. Slik løser vi selskapers manglende og feilende bærekraftsrapportering ved hjelp av gamification.

Karin Berentsen

Refleksjon

Det er flest menn som jobber med gamification. Hva kan man gjøre for å få flere kvinner inn i denne bransjen? Og hva skal til for å endre de ofte gammeldagse holdningene til gamification blant folk med akademisk bakgrunn?

Search name, company, subject or keyword