#138, Mobilitet og reiseplanlegging - LØRN.TECH #138: IoT: Andreas Tryti: Mobilitet og reiseplanlegging

SHARE:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

#138, Mobilitet og reiseplanlegging

Ekspørt: Andreas Tryti

Prosjektleder

Fra Webstep AS

Med Lørner

Hvilke utfordringene dukker opp når man håndterer den mengden data, som kreves for å håndtere Norges kollektivtransport? Og hvordan kan vi optimalisere kollektivtransporten med IoT løsninger? I denne episoden av #LØRN vil Silvija og prosjektleder fra Webstep AS, Andreas Tryti, snakke om hvordan de bruker IoT i kollektivtransporten i Norge.
— Jeg har jobbet med prosjekt for å lage en Nasjonal Reiseplanlegger for all kollektivtrafikk i regi av Entur. Entur samler inn 1 million GPS posisjoner i døgnet fra busser ute i trafikken. Dette er ingenting. Om 1-2 år er det kanskje 100 millioner, forteller han i episoden.

Dette Lørner du: 

  • Smarte byer
  • Autonom transport
  • IoT
  • Disruptiv technology
Copyright © 2018-2019 Lørn AS
We would love it if you would share this episode on social media. However It’s not permitted to use this content for any commercial purposes without prior approval.

Search name, company, subject or key word