#153 - Vått - Vilt og Virituelt - LØRN.TECH

Tema: VRAR

#153 – Vått – Vilt og Virituelt

Expørt: Oddbjørn Bruland

Professor

fra Institutt for Bygg og Mijølteknikk, NTNU

Med lørner Sunniva Rose

Dette lørner du:

Anbefalt litteratur:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Search name, company, subject or keyword