#0153 - Vått - Vilt og Virituelt - LØRN.TECH

Tema: VRAR

#0153 – Vått – Vilt og Virituelt

Expørt: Oddbjørn Bruland

Professor

fra Institutt for Bygg og Mijølteknikk, NTNU

Med lørner Sunniva Rose

Hvordan kan simulering av flom og snøskred gjøre at vi blir bedre rustet for denne type utfordringer? I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva og professor ved  NTNU, Institutt for Bygg og Mijølteknikk, Oddbjørn Bruland, om hvordan VR og GameTech er gode virkemidler til å formidle og bruke kunnskap.

Noen kjappe med ekspørt Oddbjørn Bruland

Dette lørner du:

Hvordan VR og annen teknologi kan gjøre oss bedre rustet for naturkatastorfer
Hvordan teknologi kan brukes som ny kommunikasjonsplattform

Anbefalt litteratur:

Gjennom VR kan vi visualisere årsak og virkning så levende at selv en som tviler blir overbevis. Med GameTech kan vi teste alle mulige scenarier. Droner, sensorteknologi og IOT vil være virkemiddel for å skaffe seg informasjon som kobles sammen og skaper en reell virituel virkelighet.

Oddbjørn Bruland

Search name, company, subject or keyword