SHARE:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

#153: Vått, Vilt og Virituelt

Ekspørt: Oddbjørn Bruland

Professor

Fra Institutt for Bygg og Mijølteknikk, NTNU

Med Lørner

Hvordan kan simulering av flom og snøskred gjøre at vi blir bedre rustet for denne type utfordringer? I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva og professor ved  NTNU, Institutt for Bygg og Mijølteknikk, Oddbjørn Bruland, om hvordan VR og GameTech er gode virkemidler til å formidle og bruke kunnskap.
Gjennom VR kan vi visualisere årsak og virkning så levende at selv en som tviler blir overbevis. Med GameTech kan vi teste alle mulige scenarier. Droner, sensorteknologi og IOT vil være virkemiddel for å skaffe seg informasjon som kobles sammen og skaper en reell virituel virkelighet, forteller han i episoden.

Dette lørner du:

  • Hvordan VR og annen teknologi kan gjøre oss bedre rustet for naturkatastorfer
  • Hvordan teknologi kan brukes som ny kommunikasjonsplattform
Copyright © 2018-2019 Lørn AS
We would love it if you would share this episode on social media. However It’s not permitted to use this content for any commercial purposes without prior approval.

Search name, company, subject or key word