#0153 - Vått - Vilt og Virituelt - LØRN.TECH

Tema: VRAR

#0153 – Vått – Vilt og Virituelt

Expørt: Oddbjørn Bruland

Professor

fra Institutt for Bygg og Mijølteknikk, NTNU

Med lørner Sunniva Rose

Hvordan kan simulering av flom og snøskred gjøre at vi blir bedre rustet for denne type utfordringer? I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva og professor ved  NTNU, Institutt for Bygg og Mijølteknikk, Oddbjørn Bruland, om hvordan VR og GameTech er gode virkemidler til å formidle og bruke kunnskap.

Noen kjappe med ekspørt Oddbjørn Bruland

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i VR og GameTech?
Ingeniør og professor i vassbygg fra Vestlandet, optimist på egne og andre sine vegner. Få ting engasjerer mer enn spill. Spillverden ser ut til å være langt framme med tanke på utnytting av alle mulighetene som ligger i IT-verdenen.

Hva gjør dere på jobben?
Underviser fremtidige ingeniører i vassbygging. Pønsker ut nye tema for prosjekt og studentoppgaver. Veileder også PhD- og masterstudenter.

Hva er de viktigste konseptene i VR, GameTech, AI og Droner?
Disse teknologiene er interessante som nye måter å formidle og bruke kunnskap på. Gjennom VR kan vi visualisere årsaker og virkninger så levende at selv en motstander kan bli overbevist. Med GameTech kan vi teste alle mulige scenarier og tilrettelegge for virkemidler som reduserer risiko. Droner, sensorteknologi og IoT vil være et virkemiddel for å skaffe seg informasjon som kobles sammen og skaper en reell virtuell virkelighet.

Hvorfor er det spennende?
Det er helt nytt i dette fagfeltet, og spill i seg selv kan trollbinde folk.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Å være eksakt feil eller noenlunde rett. Vi har en tendens til å grave oss inn i detaljer og stadig mer kompliserte tilnærminger, og tenderer derfor mot å glemme realitetene.

Dine egne prosjekter innen VR, GameTech, AI og Droner?
World of Wild Waters – et prosjekt som tar i bruk VR og GameTech for å formidle akademisk kunnskap.

Hvordan pleier du å forklare VR, GameTech, AI og Droner?
For vårt vedkommende er det nok å henvise til den verden de fleste sine barn og etter hvert en selv oppholder seg i store deler av døgnet. Om det er World of Warcraft, FIFA, Fortnite eller noe annet, forstår de at potensialet for å gjenskape realistiske scenarier for naturkatastrofer er mulig, og med litt kreativitet ser de potensiale for å bruke dette konstruktivt.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi er bra på spillutvikling og IT generelt. Men om vi er bra nok og om det er kommersiell interesse nok i å utvikle dette for offentlig sektor er en annen sak.

En favoritt VR sitat?
Endring av atferd krever innlevelse.

Viktigste poeng om VR, GameTech, AI og Droner fra vår samtale?
Dette er teknologi som er interessant i seg selv, men mye mer interessant i form av de potensielle bruksområdene de har. Det er en stor fordel om utviklingen av begge går hånd i hånd. Her ser vi bare begynnelsen.

Dette lørner du:

Hvordan VR og annen teknologi kan gjøre oss bedre rustet for naturkatastorfer
Hvordan teknologi kan brukes som ny kommunikasjonsplattform

Anbefalt litteratur:

Gjennom VR kan vi visualisere årsak og virkning så levende at selv en som tviler blir overbevis. Med GameTech kan vi teste alle mulige scenarier. Droner, sensorteknologi og IOT vil være virkemiddel for å skaffe seg informasjon som kobles sammen og skaper en reell virituel virkelighet.

Oddbjørn Bruland

Dette er Institutt for Bygg og Mijølteknikk, NTNU

Informasjon kommer…

Refleksjon

Professor Bruland har et mål om å forhindre naturkatastrofer og trafikkulykker, men hva har dataspill med naturkatastrofer og trafikkulykker å gjøre for å forutse en katastrofe?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock