SHARE:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

#163: Bærekraftig mobilitet

Ekspørt: Bernt Reitan Jenssen

Adm.dir.

Fra Ruter

Med Lørner

Når vil betalingen av kollektivreisen skje automatisk og når vil du bli transportert miljøvennlig og førerløst fra dør-til-dør? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med adm.dir. i Ruter, Bernt Reitan Jenssen, om modig ledelse i offentlig sektor, ny bruk av energi i transportsektoren og hvordan Ruter skal nå målet om å bli utslippsfri innen 2028.
— Førerløse busser vil kutte kostnadene drastisk og gi nye tilbud til våre kunder. Det kan snu opp ned på dagens kollektivtrafikk. Det betyr at man ikke trenger like mange passasjerer per buss for at økonomien skal gå rundt og på sikt legge til rette for kjøring fra dør-til-dør, forteller han i episoden.

Dette lørner du:

  • Bærekraftig mobilitet
  • Fremtidsperspektiver på offentlig transport
  • Ledelse

Podcasten er produsert i samarbeid med ONS

Copyright © 2018-2019 Lørn AS
We would love it if you would share this episode on social media. However It’s not permitted to use this content for any commercial purposes without prior approval.

Search name, company, subject or key word