#186 - Relevante læringsøkter - LØRN.TECH

Tema: LØRNSOC

#186 – Relevante læringsøkter

Expørt: Kirsten G. Kilde

Avdelingsleder

fra Evje skole

Med lørner Silvija Seres

Tilegner barna seg digitale ferdigheter i eller utenfor skolen? Og hvordan er det å innføre iPad i skolen? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med avdelingsleder ved Evje skole, Kirsten G. Kilde, om digitale skills og digital skaperkraft.

Noen kjappe med ekspørt Kirsten G. Kilde

Navn 
Kirsten Gotaas Kilde 

Selskap 
Bærum kommune, Evje skole  

Tittel
Avdelingsleder 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i edtech?
Jeg er avdelingsleder med ansvar for iPad-implementeringen på Evje skole. I min tidligere jobb som konsulent jobbet jeg blant annet som prosjektleder og pedagogisk ansvarlig for e-læringsløsninger. Dette ga meg en interesse for hvordan teknologi kunne brukes til å tilby opplæring på en bedre, mer tilpasset og effektiv måte.  

Jeg er opptatt av at teknologien skal gjøre elevenes læring enda mer relevant, at eleven kan ta i bruk ulike måter å tilegne seg kunnskap og ferdigheter på, og at de tar mer del i sin egen læringsprosess. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
I den delen av jobben min som er knyttet til edtech, stimulerer og oppfordrer jeg til bruk av iPad, der målet er å øke elevenes aktivitet, skape variasjon og forsterke den tilpassede opplæringen. For å oppnå dette er jeg opptatt av at lærere deler både gode og dårlige erfaringer med hverandre.

Hva er du mest opptatt av innen edtech?
Jeg er mest opptatt av hvordan man kan utnytte teknologien slik at den styrker elevenes læring og hjelper lærere å tilpasse undervisningen.  
 

Hvorfor er det så spennende? 
Det er spennende fordi vi ved bruk av edtech kan gjøre at elevene opplever undervisningen som mer relevant og meningsfull. Dette gir en bedre skolehverdag for elevene, og det er en fordel for samfunnet at flere elever har en optimal skolegang og ønsker å ta høyere utdanning.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?
Å innføre iPad-bruk i undervisningen utretter ikke digitale mirakler – det gir muligheter hvis vi tar det i bruk på en måte der vi utnytter alle fordelene ved iPad. Så det krever modighet fra læreren å prøve ut. I tillegg går den teknologiske utviklingen raskt. Klarer vi å holde tritt med utviklingen og få med oss lærerne?

Dine egne prosjekter siste året?
Jeg har hatt ansvar for implementeringen av nettbrett på Evje skole, der vi har hatt fokus på digital dannelse og på å øke elevaktiviteten. I tillegg oppfordrer jeg lærerne til å dele både gode og dårlige erfaringer. 

Dine andre favoritteksempler på edtech internasjonalt og nasjonalt?
Her vil jeg nevne Hololens, som gjør komplekse eller utilgjengelig temaer mer levende og tilgjengelig for elevene. Å kunne vandre inn i litteraturen slik at den oppfattes levende, kan være med på å blåse nytt liv i interessen til elevene som for lengst har lagt vekk skjønnlitteraturen. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kreativitet, samarbeid, kommunikasjon og kritisk tenkning. Vi må bli gode til å lære, for verden endrer seg raskt. Samtidig må vi holde fast ved fundamentet og de grunnleggende verdiene i samfunnet vårt. I tillegg må vi forberede oss på å leve i en verden der både arbeidslivet og tjenester vi bruker i hverdagen, vil endres og bli mer digitalisert.
 

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt? 
Vi er flinke til å implementere teknologi og programmering i skolen.

Kan du anbefale noe stoff om edtech?
Jeg kommer ikke på noe sånn på stående fot, men det hender jeg kommer over noen artikler. I tillegg ble jeg veldig fascinert over alle de gode eksemplene som ble vist på TeachMeet. 

Har du et sitat om edtech du liker spesielt godt?
«When children create for the world they make it good. When children create only for their teacher they make it good enough.» 

Viktigste poeng fra samtalen vår?
Det er viktig å implementere ny teknologi, prøve det ut, feile og lære av det – og samtidig fortsette med den undervisningen som virker. 

 

Dette lørner du:

Dette lørner du:
– Digitale skills
– Relevant kunnskap for fremtiden
– iPadimplimentering i skolen

Anbefalt litteratur:

Refleksjon

Nettbrett og andre teknologiske hjelpemidler blir en stadig større del av skolehverdagen til norske elever. Hva mener du er de største utfordringene med den økende digitaliseringen i skolen? Vil det for eksempel gå ut over elevenes skriveferdigheter?

Search name, company, subject or keyword