#191 - Dybdelæring - LØRN.TECH

Tema: LØRNSOC

#191 – Dybdelæring

Expørt: Annette Iversen Aarflot

Lærer

fra Bekkestua barneskole

Med lørner Silvija Seres

Hvordan bør vi jobbe for å gi den beste læringen til barna? Og hva er de viktigste ferdighetene for fremtiden? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med lærer ved Bekkestua barneskole, Annette Iversen Aarflot, om fremtidens læring. – De viktigste ferdighetene for fremtiden er å stille spørsmål, og å være både undrende og kritisk. Det å kunne finne løsninger på utfordringer. Se og forstå sammenhenger og det å anvende ulike digitale verktøy på smarte måter, forteller hun i episoden.

Noen kjappe med ekspørt Annette Iversen Aarflot

Navn
Annette Iversen Aarflot

Selskap
Bekkestua barneskole, Bærum kommune 

Tittel
Lærer  

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i edtech?
Jeg heter Annette Iversen Aarflot og er 44 år. Jeg har vært kontaktlærer i barneskolen i ca. 20 år. De siste 14 årene har jeg vært praksislærer for lærerstudenter ved OsloMet og ressurslærer for Nysgjerrigper (Forskningsrådet). Jeg begynte som lærer ved Bekkestua barneskole høsten 2015. Skolen hadde da vært med i Bærum kommunes prosjekt med læringsbrett i et halvt år. Fra første dag synes jeg dette var et viktig prosjekt for utviklingen av elevenes skolehverdag – læring, og for utviklingen av min lærerrolle. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi jobber hver dag med å skape læringssituasjoner der målet er at hver enkelt elev skal oppleve faglig og sosial utvikling, hver elev skal utfordres og oppleve mestring. Vi er opptatt av å variere arbeidsmetodene og tilrettelegge slik at elevene bruker de verktøyene som gir den beste læringen. Eleven som produsent er sentralt for oss i dette arbeidet. 

Hva fokuserer du på innen edtech?
Jeg jobber med å skape undervisning der elevene bruker læringsteknologi på ulike måter som gir godt læringsutbytte. For å få til dette må jeg selv stadig utvikle meg digitalt og jobbe med hvordan det digitale bør brukes på didaktisk smarte måter.  

Hvorfor er det så spennende? 
Det er mange grunner til at dette er spennende. Jeg kan nevne:  

 • Motiverte og engasjerte elever.  
 • Større muligheter og enklere å tilpasse til hver elev (både å gi utfordringer og forenkle).  
 • En mer elevaktiv og variert skolehverdag. 
 • Elevene har mange uttrykksmuligheter gjennom det digitale (muntlig, skriftlig, vise …) 
 • Mulighetene til å kombinere digitale verktøy med f.eks. konkreter og hvordan bruke ulike apper i kombinasjon. 
 • Jevnlig, reelt og godt arbeid med nettvett sammen med elevene 
 • Elevene får god kompetanse i bruk av digitale verktøy.  

 

Dine egne prosjekter siste året?
Jeg jobber daglig sammen med mine kollegaer der vi utvikler læringssituasjoner med utgangspunkt i kompetansemål fra læreplanen. Noe som er viktig for oss er å jobbe på tvers av fag slik at vi skaper helhet og har tid til å jobbe grundig med ulike temaer sammen med elevene. God bruk av læringsbrett er en naturlig del av dette arbeidet hver dag. Vi er en ny skole, og jeg jobber med de eldste elevene på denne skolen. Det betyr at ingen har laget planer for trinnet før. Det gir store muligheter til å tenke nytt, noe som er veldig givende!  

Jeg har jobbet ekstra med hvordan lede undervisning der elevene lager det jeg har kalt «læringsfilmer». Jeg har også selv laget en del «modellfilmer» (forklaringsfilmer, omvendt undervisning). 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

 • Å stille spørsmål, og å være både undrende og kritisk.  
 • Å kunne finne løsninger på utfordringer, ha noen verktøy.  
 • Å se og forstå sammenhenger og kunne bruke kunnskap i nye situasjoner. 
 • Å kunne samarbeide med andre, være lyttende og initiativrik.  
 • Å kunne jobbe selvstendig – drive seg selv framover, være god på arbeidsprosess.  
 • Å anvende ulike digitale verktøy på smarte måter, kombinere ulike verktøy.  

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Samarbeid er et område jeg tenker at Norge har kommet langt med. Jeg tror den nye læreplanen er veldig bra for Norge. Blant annet tenker jeg at fokuset på å ha tid til å jobbe grundigere er positivt.

Kan du anbefale noe stoff om edtech?
Artikkelen «Det er to grunner til at dybdelæring er viktig for elevenes framtidige kompetanse», skrevet av Øystein Gilje, Ørjan Flygt Landfald og Sten Ludvigsen.  

Hovedtemaet i artikkelen er dybdelæring og ikke læringsteknologi, men det skrives veldig interessant og lærerikt om dybdelæring. Jeg tenker at det å reflektere rundt dybdelæring er svært viktig for å klare å jobbe didaktisk godt med det digitale. 

Et favorittsitat om edtech?
Jeg har ikke noe favorittsitat, men tenker daglig «Hvilke muligheter gir de digitale verktøyene i denne læringsprosessen? Muligheter vi ikke hadde hatt uten det digitale»  

 

 

Dette lørner du:

Dette lørner du:
Dybdelæring
Fremtidens læring
Ferdigheter

Anbefalt litteratur:

Refleksjon

Læringsteknologi og digitale hjelpemidler blir en større og større del av undervisningen i skolen, men har det gjort det enklere eller vanskeligere å lære enn før?

Search name, company, subject or keyword