#193 - Nye pedagogiske verktøy - LØRN.TECH

Tema: LØRNSOC

#193 – Nye pedagogiske verktøy

Expørt: Evelyn Kristensen

Lektor

fra Vøyenenga skole

Med lørner Silvija Seres

Noen kjappe med ekspørt Evelyn Kristensen

Navn
Evelyn Kamilla Kristensen 

Selskap
Bærum kommune, Vøyenenga skole

Tittel
Lektor 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i edtech?
Jeg er utdannet biolog og lærer og jobber til daglig på Vøyenenga skole, en ungdomsskole i Bærum som bruker iPad i undervisningen. I tillegg er jeg fyrtårnslærer, noe som betyr at jeg også veileder andre skoler i hvordan man kan bruke iPad i skolen. Jeg visste allerede som liten at jeg ønsket å bli lærer, og i jobben min på Vøyenenga skole har jeg latt meg imponere over hvordan bruken av iPad har vært med på å forbedre den tilpassede opplæringen, skapt økt variasjon og gitt lærerne nye vurderings-/undervisningsmuligheter.

Hva gjør dere på jobben?
Det viktigste vi gjør, er å se elevene våre og skape gode relasjoner! På den måten skaper vi også trygge og læringsfremmende arenaer.

Hva er de viktigste konseptene i edtech? 
Jeg er veldig opptatt av å skape variasjon og motivasjon ved å bruke nettbrettet aktivt i undervisningen. Målet mitt er å aktivere elevene mest mulig og samtidig gi dem muligheten til å vise hva de kan. Jeg er også opptatt av dybdelæring og å gjøre undervisningen relevant for elevene.

Hvorfor er det spennende? 
Det er utrolig spennende å jobbe med ungdom, og det å fremme læring er veldig engasjerende, utfordrende og interessant.

Hva mener du er de største kontroversene (eller utfordringene)? 
For meg har det vært å rette fokuset mot at nettbrettet er et pedagogisk verktøy. Foreldre kan innimellom oppfatte nettbrett som lek og moro hjemme, og da er det spesielt viktig å få frem det faglige som vi driver med på skolen, og hvordan nettbrettet kan være en god hjelp til å drive variert undervisning.

Dine egne prosjekter innenfor edtech?
 Aller først: På Vøyenenga skole spiller vi hverandre gode. Det betyr at alt jeg gjør i klasserommet, er planlagt på grunnlag av pedagogiske diskusjoner med de fantastiske kollegaene mine! Temaer: fordypning i Peer Gynt, elever som analyserer sine egne tekster, læringsfilmer laget av og til elevene og hjemmeforsøk. Generelt har det blitt lettere å gjennomføre tilpasset opplæring og fagsamtaler.

Hva inspirerer deg?
Jeg blir veldig inspirert av kollegaene mine. De er dyktige, kreative og opptatt av å få elevene til å føle mestring og utvikling. Hos oss er det mye «snok og stjel» fra hverandre.

Jeg tror det er svært viktig å tenke over hvordan og hvorfor vi lærer. I tillegg er det viktig å skille fakta fra løgn og bedrag og klare å innhente relevant informasjon og gjøre nytte av den. Det er også viktig å tenke utenfor boksen og tørre å være kreativ og kunne tolke ut ifra sin kunnskap og sine forutsetninger.

Har du et edtech-sitat du liker spesielt godt?
Jeg har ingen edtech-sitater, men jeg er veldig opptatt av at nettbrett bare er ett pedagogisk verktøy blant mange andre verktøy. Det er oss pedagoger som må være flinke til å se nytten av de ulike verktøyene vi har i verktøykassen vår. Vi må bare være glad for at verktøykassen blir bedre og bedre utstyrt!

En kort oppsummering? 
Jeg digger å være lærer på en ungdomsskole der alle elevene har hvert sitt nettbrett. Jeg digger samarbeidskulturen vår og at vi spiller hverandre gode. Jeg digger elevene mine og forholdet jeg har til dem. Og jeg er takknemlig for at jeg kan skape variasjon, relevans og engasjement ved å bruke digitale hjelpemidler.  

Dette lørner du:

Dette lørner du:
iPad som læringsverktøy
Fremtidens læring
Pedagogikk

Anbefalt litteratur:

Refleksjon

Nettbrett er et eksempel på et digitalt verktøy som brukes i dagens skoleundervisning for å forberede elevene på et stadig mer digitalt arbeidsmarked og samfunn. Hvordan tror du undervisningen kommer til å se ut om 50 år? Vil den fortsatt foregå i det tradisjonelle klasserommet?

Search name, company, subject or keyword