#0214 - Chatbots - LØRN.TECH

Tema: AI

#0214 – Chatbots

Expørt: Asbjørn Følstad

Seniorforsker

fra SINTEF

Med lørner Karianne Melleby

I denne episoden av #LØRN snakker Karianne med seniorforsker ved SINTEF, Asbjørn Følstad. I SINTEF jobber Asbjørn på en faggruppe som driver med brukersentrert utvikling av datasystemer og forsker på hvordan mennesker samhandler med chatboter. I episoden forklarer Asbjørn hvorfor de store teknologiselskapene puster nytt liv i interessen for samtalebaserte løsninger med konseptet «conversation as a platform», samt hvordan chatboter kan designes for å bedre forstå kontekst og tilpasse dialogen til den enkelte brukeren.

«Chatbots representerer en ny måte å forholde seg til datamaskiner på. Datamaskiner kan gå fra å være et verktøy til å bli en samtalepartner og en du arbeider på team med» forteller Asbjørn.

Noen kjappe med ekspørt Asbjørn Følstad

Hva gjør dere på jobben?
SINTEF er et forskningsinstitutt. Vi arbeider i prosjekter sammen med næringsliv, offentlig sektor og andre forskningsorganisasjoner. Målet er å ta frem kunnskap og teknologi som er til nytte for næringsliv og offentlig sektor, og som holder tilstrekkelig kvalitet til at den kan bidra til å flytte forskningsfronten.

Hva er de viktigste konseptene i chatbot-området?
Det har vært utviklet samtalebaserte løsninger siden datamaskinens barndom. Med konseptet “conversation as a platform” eller “conversational systems” pustet de store teknologi-selskapene nytt liv i interessen for samtalebaserte løsninger for noen få år siden.

Hvorfor er det spennende?
Chatbots er spennende fordi det representerer en ny måte å forholde seg til datamaskiner på. Datamaskinen kan gå fra å være et verktøy til å bli en samtalepartner, en du arbeider på team med. Det er et stykke frem dit, men det kommer til å bli en interessant reise.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Chatbot-feltet er fullt av kontroverser. Der noen ser muligheter og en spennende fremtid med datamaskiner som samtalepartnere, ser andre bare hype og umodne løsninger.

Dine egne prosjekter innen chatbot-området?
Jeg jobber på et forskerprosjekt med SINTEF og Center for AI Research ved UiA. Her undersøkes det hvordan man kan utnytte metoder fra mitt fagfelt og metoder fra maskinlæringsfeltet til å sette chatbots i stand til å bedre forstå kontekst og tilpasse dialogen til den enkelte brukeren.

Dine andre favoritteksempler på chatbots internasjonalt og nasjonalt?
For å få en forståelse av hva chatbots er pleier jeg å anbefale Woebot, en chatbot for å hjelpe deg med mental mestring i hverdagen.

Hvordan pleier du å forklare chatbots?
Chatbots er løsninger der du kan snakke med en datamaskin litt på samme måte som du snakker med et menneske.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Flere forholdsvis nystartede teknologiselskap tilbyr chatbots og mange norske bedrifter – og også offentlige virksomheter – har tatt i bruk chatbots.

Viktigste poeng om chatbots fra vår samtale?
Chatbots er en teknologi i sin tilblivelse, der mye ennå er ugjort. SINTEF arbeider for å få den kunnskapen vi trenger til å forstå hva som gir gode brukeropplevelser med chatbots, og hvordan chatbots skal utformes for å møte brukeres ønsker og behov.

Dette lørner du:

Chatbots
AI

Anbefalt litteratur:

Her av Spike Jonze

Chatbots er spennende fordi det representerer en ny måte å forholde seg til datamaskiner på. Datamaskinen kan gå fra å være et verktøy til å bli en samtalepartner, en du arbeider på team med. Det er et stykke frem dit, men det kommer til å bli en interessant reise.

Asbjørn Følstad

Dette er SINTEF

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. SINTEF samarbeider med ledende universitet, bedrifter, institutter, industriklynger, oppstartsmiljøer og myndigheter, og utvikler prosjekter som kan utløse offentlig medfinansiering for deres kunder. Deres 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, teknologi, innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små kunder over hele verden.

Refleksjon

Vil fraværet av menneskelig friksjon bidra til økt kvalitet i brukeropplevelsen av tjenesten, eller kan det være at menneskelig friksjon i fremtiden viser seg å være nødvendig som en kilde for sosial relasjon?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution