#224 - Et hav av muligheter - LØRN.TECH

Tema: OCEANTECH

#224 – Et hav av muligheter

Expørt: Maren Hjorth Bauer

CEO og Co-founder

fra Katapult Ocean

Med lørner Silvija Seres

Hvordan skal vi lære i fremtiden? Og hvilke norske selskaper innenfor edtech vokser frem nå? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med klyngeleder i Oslo Edtech Cluster, Hege Tollerud, om spennende læringsteknologi.

Noen kjappe med ekspørt Maren Hjorth Bauer

Navn
Hege Tollerud      

Selskap
Oslo Edtech Cluster

Tittel 
Klyngeleder
 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i edtech?
Jeg har bakgrunn innen kommunikasjon og profilering. Men etter mange år med arbeid innen miljøer som har fokus på næringsutvikling og vekst, var det veldig spennende å få muligheten til å jobbe med alle de flinke utviklerne av edtech gjennom dette klyngesamarbeidet. 

 Hva gjør dere på jobben?
Tilrettelegger for aktiviteter og møteplasser som er av verdi for medlemmene, synliggjør den norske edtech-næringen nasjonalt og internasjonalt og fordelene ved bruk av god læringsteknologi. 

 Hva er de viktigste konseptene i edtech?
At det kan tilrettelegge for at vi i langt større grad produserer egen kunnskap, ikke bare konsumerer. 

 Hvorfor er det så spennende?
Det kan endre måten vi lærer på totalt, og tilpasses den enkeltes nivå og behov. Og vi må alle fortsette å lære hele livet – edtech gjør læring mer tilgjengelig. 

 Hva synes du er de mest interessante kontroversene?
Den evige diskusjonen om dingser, i stedet for fokus på muligheter, innhold og riktig bruk. 

 Dine egne prosjekter innen edtech?
Drive klyngen og stimulere til gode samarbeidsprosjekter. 

 Har du andre gode eksempler på edtech internasjonalt og nasjonalt?
For meg handler det mest om samarbeid og møteplasser, hvilke arenaer det er smart for våre medlemmer å være på. EdtechX i London er et bra arrangement å bygge nettverk i ulike miljøer på. 

 Hvordan pleier du å forklare edtech?
Teknologi av alle slag, som bidrar til bedre læring. For alle. 

 Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Jeg tror vi har god pedagogisk forståelse og tilnærming. 

 Kan du anbefale noe stoff om edtech?
The Edtech Podcast (om det er lov å si en annen podkast?), og Holon IQ. 

 Viktigste poeng om edtech fra vår samtale?
At det er viktig med samarbeid og deling av kunnskap og erfaringer. 

 

Dette lørner du:

Dette lørner du:
Havteknologi
Innovasjon
Katapult sitt akselleratorprogram

Anbefalt litteratur:

Refleksjon

Det sies at edtech gjør læring enklere og mer tilgjengelig, men er det egentlig bedre å lære gjennom digitale verktøy, eller forsvinner noe når man går bort fra de analoge verktøyene?

Search name, company, subject or keyword