#0237 - Kunstig intelligens i kreftbehandling - LØRN.TECH

Tema: HEALTHTECH

#0237 – Kunstig intelligens i kreftbehandling

Expørt: Kyrre Emblem

Kreftforsker og forskningsgruppeleder

fra Oslo universitetssykehus

Med lørner Silvija Seres

Hvordan kan MR-maskiner hjelpe oss med å forstå og forbedre behandling av hjernekreft? Og hvordan kan informasjonen som ligger ‘gjemt’ i medisinske data bidra til å utvikle nye metoder innen diagnostikk og kreftbehandling? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med kreftforsker og forskningsgruppeleder ved Oslo universitetssykehus, Kyrre Emblem, om nye metoder for kreftbehandling.

Noen kjappe med ekspørt Kyrre Emblem

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Prøve å bidra til ny viten som kan hjelpe kreftpasienter – og samtidig ha det litt gøy på jobben.

Hva fokuserer du på innen helsetech?
Diagnostikk og kreftbehandling ved hjelp av MR-maskiner, og i nyere tid spesielt kunstig intelligens.

Hvorfor er det spennende?
Å utvikle og ta i bruk nye metoder innen diagnostikk og kreftbehandling er veldig motiverende når det gir så direkte resultater i mennesker. Her er det spennende hvor mye kunstig intelligens kan bidra. Informasjonen som ligger gjemt i medisinske data er i dag heller dårlig utnyttet.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Hvor raskt og hvor mye forskningsfronten endres av nye metoder og muligheter – og samtidig hvor tregt og tungvint hverdagen kan være på det enkelte sykehus. Forholdet mellom menneske og maskin, og hvem som bør eller skal gjøre hva er et interessant skjæringspunkt.

Dine egne prosjekter siste året?
Forstå og forbedre kreftbehandlingen til pasienter med hjernekreft ved hjelp av MR-maskiner. Og utvikle nye diagnostiske verktøy som kan forbedre og automatisere hverdagen til lege og pasient.

Dine andre favoritteksempler på helsetech internasjonalt og nasjonalt?
Store IT-systemer som IBM Watson og andre er inspirerende, og hvordan metadata fra kilder som Twitter og Google kan si noe om helseeffekter og når sykdom vil inntreffe.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Det er svært mye læring i allerede innsamlede data som kan utnyttes bedre for å utvikle morgendagens helsetjenester.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har gode helseregistre, god økonomi og relativt små miljøer som sammen kan gjøre mye godt.

Et favoritt helsetech-sitat?
Vil maskiner ta over diagnostikken og gjøre røntgenleger overflødige? – Nei, men røntgenleger som ikke bruker kunstig intelligens vil bli utkonkurrert av røntgenleger som gjør det.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Nye muligheter innen helsetech, og særlig kunstig intelligens har potensiale til å dramatisk endre landskapet for hvordan vi behandler pasienter i årene fremover. Her ligger det også mange utfordringer knyttet til datahåndtering, personsikkerhet og ikke minst mangelfulle og gammeldagse IT-systemer. 

Dette lørner du:

Kreftbehandling
MR-maskiner
Diagnostistikk
Maskinlæring

Anbefalt litteratur:

Nature Machine Intelligence
Radiology: Artificial Intelligence

Kunstig intelligens har potensiale til å dramatisk endre landskapet for hvordan vi behandler pasienter i årene fremover. Her ligger det også mange utfordringer knyttet til datahåndtering, personsikkerhet og ikke minst mangelfulle og gammeldagse IT-systemer.

Kyrre Emblem

Dette er Oslo universitetssykehus

Informasjon kommer…

Refleksjon

Kan muligheten til å innhente informasjon skape en ytterlige økning av presset fordi muligheten er der for å døyve et «hypokonderi» for den såkalte «sikkerhetens skyld»? Og med det være med å polarisere klasser ytterligere?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock