#255 - Breaching the wall - LØRN.TECH

Tema: CYBERSEC

#255 – Breaching the wall

Expørt: Jens Kristian Skårerverket

Security Portfolio Manager

fra EVRY

Med lørner Silvija Seres

Hvordan fungerer et  IT økosystem? Og hvorfor er det viktig å gjennomføre risikoanalyser? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Security Portfolio Manager i EVRY, Jens Kristian Skårerverket, om sikkerhet og hvordan man sikrer konfidensialiteten.

Noen kjappe med ekspørt Jens Kristian Skårerverket

Jens Kristian Skårerverket 

Jens Kristian Skårerverket

Security Portfolio Manager, EVRY 

Økonomi, Juss og ledelse på BI. 

Ingen 

Breaching the wall 

  

Podcast spørsmål: 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i cybersec? 

Jens K Skårerverket, jobbet i IT bransjen i 10 år. 5 siste årene med sikkerhets arkitektur i tilbudsprosesser, nå som Security Portfolio Manager. Tidligere jobbet med drift, utvikling og infrastruktur 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 

Hjelper våre kunder med å oppnå sine strategier innen cloud og sikkerhet.  

Hva fokuserer du på innen cybersec? 

Mennesker og teknologi. Samspill og strategier for å sikre en god sikkerhetskultur og arkitektur 

Hvorfor er det spennende? 

Alle driver med informasjons sikkerhet, dette treffer alle 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 

Usikker.  

Dine egne prosjekter siste året? 

Mye i finans og forsikrings bransjen. Bygge opp en strategisk tjeneste portofølje innen cyber sikkerhet.  

Dine andre favoritteksempler på cybersec internasjonalt og nasjonalt? 

Wanacry viste jo hvor sårbare vi som samfunn har blitt, Ref. Sykehus som ble stengt i England.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

IT og hvordan komponenter henger sammen. Man trenger nødvendigvis ikke ingående programerings kunnskap. Men man bør forstå hvordan et IT økosystem fungerer i teorien.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 

Mange flinke folk som bruker mye tid på faget.  

Anbefalt lesing/seing om cybersec? 

Start med NSM sine grunnprinsipper i IKT-sikkerhet 

En favoritt cybersec sitat? 

«hva er den største sikkerhets grunnen for å gå i skyen? Du har ikke noe valg» Roar Thon i NSM 

Viktigste poeng fra vår samtale? 

IT-Sikkerhet starter med mennesker, man kan ha så mange tekniske løsninger man vil. Men om man utlar det menneskelige aspektet med IT-sikkerhet kan det fort gå galt. 

 

Dette lørner du:

Cyber-sikkerhet
IKT
Risikoanalyse
IT økosystem

Anbefalt litteratur:

Search name, company, subject or keyword