#265 - Samfunnsarkitektur - LØRN.TECH

Tema: BUILDTECH

#265 – Samfunnsarkitektur

Expørt: Bernt Sverre Mehammer

Markedssjef by og samfunn

fra Multiconsult

Med lørner Silvija Seres

Hvilke konsekvenser har autonome kjøretøy for alt fra mobilitet til bygg, by og samfunn? Og hva kommer til å avgjøre om de autonome kjøretøyene bidrar til et bedre liv? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med markedssjef by og samfunn i Multiconsult, Bernt Sverre Mehammer, om muligheter og konsekvenser ved autonome kjøretøy.

Noen kjappe med ekspørt Bernt Sverre Mehammer

 

Bernt Sverre Mehammer 

Admin spørsmål: 

 Navn

Bernt Sverre Mehammer

Tittel, selskap 

Markedssjef By og Samfunn i Multiconsult 

 Utdanning, hobby 

Utdanning: Samfunnsøkonom 

Hobby: politikk, triatlon, langrenn 

Ønsket overskrift og SoMe tagger 

Overskrift: Planlegging gjennom bakspeilet eller frontruten? 

Twitter: @Bernt_Sverre 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/Bernt-Sverre-Mehammer 

Podcast spørsmål: 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i bygg-tech? 

Svaret på begge spørsmål ligger i korte trekk i at det som driver meg er ønsket om å bidra til et samfunn som prioriterer det som er viktig, og løser problemene mest mulig effektivt. Å utnytte mulighetene og truslene teknologien skaper, er en viktig del av samfunnsplanleggingen – som ofte blir forsømt som følge av at det alltid er lettere å bare fortsette som vi har gjort til nå.  

 Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 

Å se etter muligheter i sammenhenger som andre ikke har sett ennå, og finne ut hvordan dette kan bidra til bedre byer, bedre mobilitet og bedre liv. 

Hva fokuserer du på innen bygg –tech? 

Primært autonome kjøretøy og konsekvensene de har for alt fra mobilitet til bygg, by og samfunn. Også andre deler av endringene innenfor mobilitetsområdet er av interesse, men revolusjonen kommer når biler, busser og postkasser kan kjøre selv. 

Hvorfor er det spennende? 

Autonome kjøretøy endrer alle forutsetninger for samfunnsplanlegging, og det skjer nå. Uten å ta hensyn til de autonome kjøretøyene kommer vi til å gjøre massive feilinvesteringer. Norge planlegger å bruke 1000 milliarder kroner på investeringer i samferdsel, uten at vi tar innover oss at beslutningsgrunnlaget for disse investeringene faller sammen som et korthus – sannsynligvis raskere enn vi aner. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 

Det store spørsmålet er om de autonome kjøretøyene blir privatbiler eller en del av et grønt, integrert mobilitetssystem for alle. På dette området kan Norge spille en helt sentral rolle, men det krever at vi er i stand til å ta beslutninger i fellesskap som er modige nok til at vi utnytter mulighetene vi ser. Eller sagt på en annen måte – vi må klare å unngå at frykten for å gjøre feil blir viktigere enn lysten til å gjøre det rette. Det er ikke så lett som det kanskje høres ut. 

Dine egne prosjekter siste året? 

Vi har hjulpet Ruter med å finne veien fra ønsket fremtidsbilde til konkrete handlinger i dag, som del av et internasjonalt samarbeidsprosjekt i regi av UITP, Brakar med hvordan autonome busser kan erstatte dagens bybusser på Kongsberg fra 2022, og eiendomsutviklere med å se hva autonome kjøretøy betyr for deres utbyggingsplaner. 

I våre prosjekter er vi særlig opptatte av hvilke av tiltakene som forbereder oss på en autonom fremtid, som bidrar til bedre løsninger i dag. På den måten reduseres risiko for feilinvesteringer som ikke gir gevinst for den enkelte bruker eler for samfunnet. 

Dine andre favoritteksempler på bygg –tech internasjonalt og nasjonalt? 

Kolumbus sitt prosjekt «HentMeg» i Sauda er det mest interessante prosjektet i Norge for tiden. De er opptatt av å teste ut hva slags mobilitetsløsninger folk vil ha, heller enn å teste hva man kan få til med dagens selvkjøringsteknologi. Siden teknologien raskt blir bedre, har det siste begrenset interesse. 

Internasjonalt er det urovekkende at det er bilelskende amerikanere som ligger lengst fremme på dette området. Det trekker i retning av at vår autonome fremtid kan bli mer individualisert enn vi bør. 

 Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

Fremtiden har ikke skjedd, så vi har ikke kunnskap om fremtiden. Men basert på kunnskap om hva som driver menneskene til å gjøre sine valg i dag, kombinert med innsikt i hvilke teknologiske muligheter som er på vei og hva som er de viktigste problemene å løse, kan vi komme nokså nær et svar på hva som er riktige og gale valg i dag.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 

Tillit, teknologisk kompetanse og sans for fellesskapsløsninger gjør Norge til den ultimate testarena for de gode autonome løsningene. Fokus bør være på mobilitetsløsningene, ikke på testing av teknologi. De som skjønner hvordan fremtidens autonome kjøretøy skal inngå som en del av mobilitetsløsningen i tette byer, vil være veldig attraktive i den internasjonale utrullingen av autonome kjøretøy. Norske byer bør være testarena for dette, og eiendomsutviklerne som ser etter disse løsningene, kan spare mye penger på å gjøre kundene veldig fornøyde. 

Anbefalt lesing/seing om bygg –tech? 

Tony Seba er kul, men følg med på hva som skjer rundt Ruter og UITP.  

En favoritt bygg –tech sitat? 

“The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones.” John M. Keynes 

Viktigste poeng fra vår samtale? 

Vi må planlegge for fremtiden basert på hva vi vet om fremtiden, ikke på hva vi vet om fortiden. 

 

Dette lørner du:

Autonome kjøretøy
Mobilitet
Samfunn
Teknologi

Anbefalt litteratur:

Search name, company, subject or keyword