#272 - Digitalisering i byggebransjen - LØRN.TECH

Tema: BUILDTECH

#272 – Digitalisering i byggebransjen

Expørt: Anett Andreassen

Fungerende digitaliseringsdirektør

fra Statsbygg

Med lørner Silvija Seres

Hva tenker Statsbygg rundt ny digitalisering? Og hvordan kan teknologi endre nåværende forretningsmodeller innen byggebransjen?  I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med fungerende digitaliseringsdirektør Statsbygg, Anett Andreassen, om bærekraft og digitalisering i byggebransjen.

Noen kjappe med ekspørt Anett Andreassen

Navn
Anett Andreassen

Selskap
Statsbygg

Tittel
Fungerende digitaliseringsdirektør 

Utdanning, hobby 
Siviløkonom, friluftsliv 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i bygg-tech
Jeg er vokst opp på gård i Skien, utdannet siviløkonom i Bodø og har tre barn. Jeg startet i Statsbygg i 2005 og har jobbet med strategi, økonomi og eiendomsforvaltning, hele tiden inn mot IT-prosjekter. Jeg tok over som leder for Digibygg-prosjektet våren 2018.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Vi gjør tre ting: Vi utreder behov og gir råd til statlige som skal leie i markedet, vi bygger bygg for statlig sivil sektor som skal bidra til at staten når de målene som settes og vi forvalter og drifter byggene.  

Hva fokuserer du på innen bygg-tech
Vi er en stor statlig byggherre, og vi er en bestiller, derfor er det viktig å forsøke å stille nye krav inn i kontraktene våre som gjør at bransjen og leverandørene må strekke seg litt lenger. Samt å åpne dører for nye startups, ta dem inn, høre historiene deres og se hvordan vi kan hjelpe dem til å teste ut produkter og tjenester.  

Hvorfor er det så spennende? 
Det er spennende fordi byggenæringen er en så stor og kompleks næring med lav produktivitetsvekst, samtidig som den er en viktig nøkkel for å bidra til å løse bærekraftutfordringene. Vi vet at 40–50 % av alle kontorplasser står tomme til enhver tid, så her kan teknologi bidra til at vi kan optimalisere arealbruken. Vi vet også at 30–40 % av klimagassutslippene er knyttet til bygg, og her er det viktig med riktig lokalisering, riktig materialbruk og materialombruk.  

Hva synes du er de mest interessante kontroversene? 
Det er utfordrende å få næringen til å forstå at de må jobbe sammen på tvers, ha empati for hverandre og dele. Samtidig er det slik at det er mange som lever av å fakturere timer, og det er ikke bærekraftig om timene blir automatisert, da må næringen se på nye forretningsmodeller og der er det noen utfordringer, både hvordan vi som kunde bestiller og hvordan leverandørene priser.  

Dine egne prosjekter siste året? 
Digital byggeplass på Gol, etablering av EiendomsLab internt hos Statsbygg, eksperimentering med VR, AR, IoT. Vi har jobbet med mange små piloter på forskjellige områder, byggfloke – innovasjonsprogram på sirkulær økonomi, program i Statsbygg på Digital Tvilling.  

Har du andre gode eksempler på bygg-tech internasjonalt og nasjonalt? 
Spacemaker er en veldig bra historie – jeg tror vi må ha flere matematikere inn i byggenæringen. Hvordan de har startet å 3D-printe broer og bygg i Nederland og Frankrike, hvordan de jobber med sirkulær økonomi i Nederland – bygg som en materialbank. Bruk av IoT på eksisterende bygningsmasse for å muliggjøre prediktivt vedlikehold og mer effektiv bruk av arealene. Hvordan vi tar i bruk simulatorer for å trene på SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) på byggeplassene (Naeva). Foto-skanning for å digitalisere eksisterende bygningsmasse, og hvordan man kan sette sammen forskjellige verktøy for å bygge digitale tvillinger av eksisterende bygg muliggjør innendørs navigering, Navvis og Matterport.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Vi må ha flinke folk som kan programmere og bygge gode algoritmer. Jeg tror AI og maskinlæring blir viktig for byggenæringen fremover. Og jeg tror bruk av visualiseringsverktøy kan bidra til bedre kvalitet, og da trenger vi å åpne opp for spillutviklerne.  

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt? 
Vi har en unik kultur for å dele og være åpne samt at vi er nysgjerrige på og villige til å teste nye ting. Og vi har en økonomisk situasjon som gjør at vi kan investere i kompetanseheving nå, for å få en fremtidig gevinst.  

Kan du anbefale noe stoff om bygg-tech
Følg med på hva som skjer på prop tech, det er stadig vekk nye startups 

Et favorittsitat om bygg-tech
Kanskje ikke spesielt for bygg-tech, men det er et afrikansk ordtak: «If you want to go fast, go aloneif you want to go far, go together.» Synes det er veldig aktuelt for byggenæringen – vi må gå sammen for virkelig å få til de store endringene.   

 

Dette lørner du:

Byggteknologi
Digitalisering
Teknologi
Bærekraft

Anbefalt litteratur:

Refleksjon

Hvordan kan byggteknologi bidra til å løse bærekraftutfordringene, og kan teknologi sørge for at kontorarealer i større grad enn nå blir utnyttet?

Search name, company, subject or keyword