#276 - Den digitale bonden - LØRN.TECH

Tema: FOODTECH

#276 – Den digitale bonden

Expørt: Johnny Ødegård

Konserndirektør, rådgiving og medlemservice

fra TINE

Med lørner Silvija Seres

Hvilke teknotrender treffer bonden nå? Og hvordan kan vi nytte kunnskapen om bonden til å dekke forbrukernes behov på en bedre måte? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med konserndirektør, rådgiving og medlemservice i TINE, Johnny Ødegård, om den digitale bonden og hvordan data kan forbedre produksjonen hos bøndene.

Noen kjappe med ekspørt Johnny Ødegård

Johnny Ødegaard 

Navn

Johnny Ødegård

 Tittel, selskap   

Konserndirektør, rådgiving og medlemservice, TINE SA 

 Utdanning,  

Norges Landbrukshøgskole, Landbruksøkonomi, 

Ønsket overskrift og SoMe tagger 

 

 Hvem er du, og hvordan ble du interessert i mat-tech? 

Har ansvaret for tines oppfølging av melkeprodusentene.  Har i svært mange år samlet data fra produsentene til bruk både i avlsarbeid og for å effektivisere driften hos våre produsenter.  I mange år utviklet digitale styringsvekrtøy for melkeproduksjon.   

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 

Vår jobb er å gjøre bonden bedre, i vid forstand, i frhold til effektivitet, klilma, dyrevelferd osv 

Dernest se hvordan vi kan nytte kunnskapen om bonden til å dekke forbrukers behov på en bedre måte 

Hva fokuserer du på innen mat-tech? 

 Hvorfor er det spennende? 

Tre tunge teknotrender som treffer bonden, 1)Sensorteknologi koster ingenting, alt kan måles, 2) alt er på nett, alle data kan samles, 3) Vi har tilnærmet ubegrenset lager og regnekapasitet, vi kan regne på alt 

Biologiske prosesser vesentlig mer kompliserte enn industrielle prosesser.  Mange flere faktorer og mindre kontrolll over omgivelsene.  Tror vi har stor nytte av ny teknologi 

Norge har mange konkurranseulemper i landbruket, små jordlapper tynt spredt utover et stort land, med krevende klima, men på dette området har vi noen fortrinn 

  • Høy kompetane blant bøndene 
  • God digital infrastruktur, med båndbredde også på bygda 
  • God tillit mellom aktørene i verdikjeden og vilje til å dele data for å løfte fellesskapet 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 

Eierskap til data.  Individuelle rettigheter kontra felles nytte.   

Og selvsagt konsekvensene av ai. 

Til nå har vi erstattet arbeidskraft med maskiner.  Nå starter vi å erstatte tankekraft.   

Mimiro sin kjerne ide er «beslutningsstøtte» .   

Men etter hvert som beslutnigner automatiseres og overlates til selvlærende datamaskiner, reiser det noen veldig grunnleggende spørsmål knyttet til ansvar. 

Dine egne prosjekter siste året? 

Etableringen av Mimiro sammen med Felleskjøpet.   

 Dine andre favoritteksempler på mat-tech internasjonalt og nasjonalt? 

 Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

Helhetsforståelse.  Vi har over tid hatt en utvikling i retning av spesialisering.  Det vil fortsatt være viktig, men gjør oss sårbare.  Hvis en stoler blindt på spesialistkompetanse (enten den kommer fra maskiner eller mennesker) kan summen bli svært feil.  En trenger overblikk. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 

 Anbefalt lesing/seing om mat-tech? 

Et favoritt fremtidssitat? 

Kan prøve et par vers fra Håvamål 

Måteleg klok
kvar mann vere;
ovklok vere han ikkje.
For sjeldan er hugnad
i hjarta å finne
hjå honom som ovklok er. 

Måteleg klok
kvar mann vere;
ovklok vere han ikkje.
Lettast er livet
å leva for den
som vel noko veit.

Måteleg klok
kvar mann vere;
ovklok vere han ikkje.
Sin lagnad ingen
øygne fyreåt,
då er han sælast i sinn. 

 Viktigste poeng fra vår samtale? 

 

Dette lørner du:

Sensorteknologi
Digitalisering
Landbruk

Anbefalt litteratur:

Search name, company, subject or keyword