#0279 - Skoghelse - LØRN.TECH

Tema: FOODTECH

#0279 – Skoghelse

Expørt: Svein Solberg

Seniorforsker

fra NIBIO

Med lørner Silvija Seres

Hvorfor er det viktig med metoder for kartlegging av skogressurser? Og hvor skadelig er barkebiller, og snø- og vindskader på skog? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seniorforsker ved NIBIO, Svein Solberg, om skoghelse og ny teknologi.

Noen kjappe med ekspørt Svein Solberg

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi utvikler metoder for kartlegging av skogressurser, overvåking av hogst og skader på skog.  

Hva fokuserer du på innen foodtech?
Det viktigste nå er kartlegging av endringer av skogkarbon, og overvåking av barkebilleskader i granskog etter tørkesommeren i 2018. 

Hvorfor er det spennende?
Det er mye ny teknologi, og spennende å finne ut hva man kan gjøre med den. Altså, hva man kan overvåke og hvor nøyaktig det blir.  

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Diskusjonen om sur nedbør i perioden 1985-1995. Dette var et veldig stort miljøspørsmål i Europa, men forskerne hadde ofte ulike konklusjoner på sine studier. 

Dine egne prosjekter siste året?
Satellittovervåking av skog, snø- og vindskader på skog, ny beregningsmetode for skogens produksjonsevne og satellittkartlegging av pløying. 

Dine andre favoritteksempler på foodtech internasjonalt og nasjonalt?
DNA fingerprinting for artsbestemmelse. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Grønn bioøkonomi i grenseland mellom biologi og avansert måleteknologi, samt utvikling av drivstoff og dyrefôr fra skog. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Radarmålinger med satellitt.

Dette lørner du:

Skoghelse
Satellittovervåkning
Kartlegging av skogressurser
Skogens produksjonsevne
Barkbiller

Anbefalt litteratur:

ESA sitt Copernicus-program for satellittfjernmåling for miljø, sikkerhet og naturkatastrofer

Det som er veldig alvorlig er spredningen av skadeinsekter og soppsykdommer på tvers av kontinenter. Det kan bli et enormt problem i tiårene som kommer og et større problem på sikt enn klimaendringene.

Svein Solberg

Dette er NIBIO

Informasjon kommer…

Refleksjon

Hvordan kan anvendelse av ny teknologi føre til kunnskap om skoghelse? Og hvorfor er det en viktig kunnskap å spre utover?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock