#287: Fred i sinnet for alle med diabetes - LØRN.TECH

Tema: HEALTHTECH

#287: Fred i sinnet for alle med diabetes

Expørt: Espen Krogh

CEO

fra Prediktor Medical

Med lørner Silvija Seres

Hvordan kan du måle blodsukker uten å penetrere huden, kun ved å sende lys inn i huden? Og hvordan kan algoritmer forvandler  lys-verdier til estimat av blodsukker? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Prediktor Medical, Espen Krogh, om en ny norsk sensor som måler blodverdier uten å stikke.

Noen kjappe med ekspørt Espen Krogh

Navn
Espen Krogh,  

Tittel og selskap?
 Prediktor Medical, CEO  

Utdanning og hobby?
Siv. Ing teknisk kybernetikk NTH, far til tre med diabetes  

SoMe tagger og linker?
Self-sampling, wearables, https://www.tu.no/artikler/norsk-sensor-maler-blodverdier-uten-a-stikke-400-millioner-diabetikere-er-bare-en-flis-av-markedet/358707 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Jeg er tidligere SW utvikler, CTO og CEO i Prediktor Gruppen, et teknologi miljø i Fredrikstad som bruker sensorverdier, matematikk og programvare/algoritmer til en rekke forskjellige innovasjoner for produksjonsindustri. Nå er jeg CEO i Prediktor Medical som er en knoppskyting fra den øvrige gruppen. Vi gjør en teknologioverføring fra et industrielt målekonsept til et produkt for å måle blodsukker i mennesker uten å stikke hull på huden. Jeg ble for alvor interessert i dette da min eldste sønn utviklet diabetes for 7 år siden? Senere har også mine to andre barn fått sykdommen. Det finnes i dag ingen ikke-invasive kontinuerlig blodsukkermålere i markedet. Men dette er så attraktivt kommersielt, at det har fått tilnavnet: «The holygrailofmedtech».  

Hva er det viktigste dere
Det vi prøver å gjøre, er å måle blodsukker ved å sende lys inn i huden, og så måle lysintensitet på forskjellige bølgelengder av det som reflekteres tilbake. Algoritmer forvandler disse lys-verdiene til estimat av blodsukker/glukose. Teorien for at dette er mulig, er forsket frem og identifisert for lenge siden, så vi har grunnforskningen med oss. Mange selskaper har prøvd å utvikle brukbare løsninger for dette over flere 10-år, bl.a. 3 av verdens største tech-selskaper, men så lang har ingen lykkes. Lyset vi sender inn tar også med informasjon om vann molekyler ut til algoritmene, og det er 10 000 vann molekyler for hvert glukose molekyl. Proteiner og fett er andre molekyler som også har lys-absorpsjon i det lyset vi bruker. Så det vi ser etter, glukose, drukner i informasjon fra alt det andre som er der. Så, dette er ekstremt vanskelig. Det viktigste vi har gjort så langt er å feile så fort som mulig, og lære av disse feilene for så å kunne ta neste steg.  

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Min rolle i dette er å besørge for finansiering og etablere partnerskap med de som kan hjelpe oss i denne vanskelige utfordringen. Vi må nå ut til de beste ekspertene i verden på en rekke felter for å ha mulighet til å lykkes, og så må vi finansiere disse i tillegg til oss selv. Vi har nå de beste globale eksperter som rådgivere innenfor felter som diabetologi, endokrinologi, teknologier for kontinuerlig måling av blodsukker, bio-spektroskopi og spesialkomponenter slik som fotodetektorer. I vårt eget team har vi verdens ledende data scientists samt et bredt felt av ingeniørdisipliner representert, i tillegg til ressurser innen klinisk utprøving og regulatoriske forhold. Disse må ha lønn – så totalt har vi reist ca. 135 MNOK så langt, og jeg er stadig på utkikk etter videre finansiering for de neste fasene av vårt prosjekt. Vår neste emisjon er i Mai.  

Hvorfor er det spennende?
For å skaffe samarbeidsrelasjoner og investeringsvilje må vi greie å formidle vårt prosjekt på en god måte. Dette synes jeg er spennende. Jeg bruker min teknologibakgrunn, og prøver å finne frem til presentasjonsteknikker som gjør forskjellige forhold forståelig for bl.a. ikke teknologer.   

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Av de mere interessante spørsmålene jeg får er: Hvorfor i all verden gjør dere dette? Apple har jo sagt at de skal gjøre det, og ingen kan slå Apple. Jeg tror det viktigste for et miljø som skal lykkes med det vi prøver på, er    

  1. Å satse på riktig teknologi konsept i utgangspunktet  
  1. Å få et unikt sterkt komplementært team i forhold til antall ferdigheter som trengs innenfor konseptet, uten at teamet blir for stort  
  1. At teamet tåler å jobbe sammen over en lengre periode med gleder og skuffelser  

Med dette som utgangspunkt, ser jeg ikke at Apple har større muligheter enn oss – i hvert fall ikke for det som er vår konseptuelle retning. Det eneste er rundt område finansiering – men det er jo igjen også kun en av de komplementære ferdighetene teamet må ha.   

Relevante prosjekter siste året?
Det siste året har vi avsluttet utviklingen av vårt første generasjonsprodukt med en innsendelse for regulatorisk godkjenning, og så har vi startet opp utviklingen av andre generasjonsteknologien.    

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Mitt favoritt eksempel er ultralydteknologien til GE VingMedUltraSound – som både er nasjonalt og internasjonalt. Kompetansen i denne teknologien kommer fra samme miljø som vi representerer på NTNU. De tok frem en banebrytende ny teknologi i Norge, og lykkes med internasjonal kommersialisering.    

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Relevant kunnskap rundt vårt felt i fremtiden er mere spesifikk og dypere forståelse av kroppen som en meget kompleks bio-kjemisk prosess. Når vi har dykket ned i materien som «ingeniører», ser vi at det som er beskrevet er på en form som i liten grad gjør det mulig å sette det inn i algoritmer for anvendelser i applikasjoner for optimalisering av behandling eller optimalisering av helse. Vi oppfatter oss selv som pionerer på flere områder her.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
I Norge har vi veldig gode miljøer innenfor kybernetikk og kjemometri. Dette er gamle navn på det vi i dag kaller digitalisering og stordata analyser. Ved å kombinere disse feltene med nye nevrale nettverksmetoder, og høste av kommersialiseringserfaringen som finnes i hele leverandørkjeden til O&G, kan vi utvikle fantastisk teknologi innenfor Health-Tech og Med-Tech. Det er gjort tidligere i Norge, rev GE VingMed, og vi er også i ferd med å lykkes med det.  

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?
For de som ønsker å kikke nærmere på utfordringen vi har lagt ut på, så er det en gratis internet bok skrevet av John L. Smith: The PursuitofNoninvasiveGlucose: «Hunting theDeceitfulTurkey»

Et favoritt fremtidssitat?
Jack Ma (grunnleggerav Alibaba): «If you are looking for an expert, look in the mirror.” 

Viktigste poenget fra vår samtale? 
Norske teknologimiljøer har tidligere vist at de kan ta frem banebrytende løsninger innenfor health-tech/med-tech. Men dette er på tross av den vanskelige kapitalsituasjonen for denne sektoren i Norge. Vekstkapitalbehovet er stort innen kategorien, bl.a. pga regulatoriske barrierer, og dette gjør at mange initiativer går til utlandet før det er ferdig utviklet.   

 

Dette lørner du:

Blodsukker
Lys
Prediktor Medical

Anbefalt litteratur:

The Pursuit of Noninvasive Glucose: «Hunting the Deceitful Turkey»  av John L. Smith

Search name, company, subject or keyword