#291 - Dragonbox gjør matematikken levende - LØRN.TECH

Tema: EDTECH

#291 – Dragonbox gjør matematikken levende

Expørt: Audun Uggerud

Country Manager

fra Dragonbox Norge

Med lørner Silvija Seres

Hvordan skaper du magiske læringsøyeblikk i klasserommet? Og hvordan gjør Dragonbox det enklere å lære seg matematikk? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Country Manager i Dragonbox Norge, Audun Uggerud, om utdanningsteknologi og fremtidens læringsverktøy innenfor matematikk.

Noen kjappe med ekspørt Audun Uggerud

Navn
Pia  Virmalainen Jøsendal 

Tittelogselskap
Senior rådgiveriavdelingfor  digital strategi og samordning, seksjon for nasjonal arkitektru og infromasjonsforvaltning hos Direktorater for IKT og forvaltning. Er hostpitant I Nye Digitale Asker  2020 prosjektet i Asker kommune det neste året. Bygger opp OneTeamGov i Norge. 

Utdanning og hobby? 
Msc innen Humanistisk Informatikk - masteroppgave om semantiske teknologier. Hobby –hus og hage, tv-serierogfilmer, god mat, venner, synge, yoga, lese fagartikler.  

SoMe tagger og linker?
@mspjvj  

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i gov-tech? 
Mamma til to barn snart 4 og 7, samboer som er utviklingsleder innen IT i SGFinans, bor i Asker. Aktivt søkende for å forstå ulike perspektiver. Sterk rettferdighetssans og er nok en idealist. Filosofi, vitenskap, kommunikasjon og litteratur inn med morsmelka. Nysgjerrighet om fremtidens viktigste kommunikasjonsmetoder penset meg inn teknologi 

Rollen som det offentlige har er særskilt viktig for å håndtere vår tids største paradigmeskifte i maktbalansen mellom individet og kapitalismen 

Hva er det viktigste dere gjør jobben? 
Difi sitt mål er å omstilling til å skje. Personlig er jeg veldig opptatt av at vi samarbeide mer, lære av og spre konkreteog praktiske erfaringer mellom ulike fagdisipliner uavhengig av organisasjonsgrenser. Ingen får til endring alene og kommer ikke til å være istand til å peke ut en retning alene. Konkret politikkutforming, standardisering, fellesløsninger. 

Hva fokuserer du innen gov-tech?
Jeg mener det offentlige har et særskilt ansvar når det gjelder data for å ta vare demokratiske verdier som tillit og inkludering og åpenhet. Jeg mener data er selve blodårene i ulike teknologisk innpakning og står for en stor del av definisjonsmakten for hvordan vi forholder oss til hverandre.  

Data er ikke er et biprodukt av alle systemene vi har, men vi behandler det for ofte slik. Det krever like mye attention som økonomi eller andre verdier vi har i produkter og tjenester.  

Hvorfor er det spennende?
Mulighetene og utfordringene er uendelige, jeg får jobbe skikkelig tverrfaglig og lærer nye ting hele tiden - Ingen god AI eller IOT, personvern osv uten kontroll data. Temaet er komplekstjeg øve meg hver eneste dag å treffe de mange målgruppene: både teknologer, ledere og jurister og lingvister. Klarer vi å skape en god ramme omkring arbeidet med data i det offentlige en enhetlig måte. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
1: .Jeg hører mange si at alt arbeidet som kreves for å forstå, strukturere eller oversikt over data og dokumenter, kan automatiseres eller løses vha maskinlæringsteknikker og AI eller datalakes etter hvert. Det er ikke enkelt når det kommer til begreper og lovverk i det offentlige. 

2: Tech for å bringe oss sammen – tech som skaper større avstand og mindre empati 

3: Teknologene blir for ofte undervurdert som at de ikke har evne til å reflektere over mulighetene og konsekvensene av utviklingen, mens ledere uten noen innsikt i digitale tekniske muligheter skal lede vei fordi de er ledere. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Jeg har vært prosjektleder for et nasjonalt arbeid som har som mål å alle offentlige virksomheter til å ta ansvar for å forvalte data som en ressurs. Vi kaller arbeidet Orden i eget hus og er en nasjonal versjon av information governance og management.  Målet er blant annet Kun en gang og Brukeren sentrum og næringsvekst som det står om i Digital Agenda. Første mål var å skaffe oversikt over hvilke data vi har i det offentlige, vi kan gjenbruke istedenfor å lage selv eller oppfinne hjulet nytt. Vi har flere registre å gjenbruke enn Folkeregisteret. 

Dine andre favoritteksempler gov-tech internasjonalt og nasjonalt?
Estland. Finland har også en god tilnærming. Ellers ser vi at det kommer verdibaserte selskaper som ønsker å gjøre opprør mot de store aktørene og også det offentligeog de er verdt å følge med . (Bolder, MyData osv) 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Filosofi og logisk tenkning, tech kunnskap i dybden og evnen til å utfordre eget perspektiv kontinuerlig.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
I Norge har vi verdens beste registerforvaltning, og gode tverrfaglige studieretningerjeg studerte i HK ogfikk oppleve motsatsen 

Anbefalt lesing/seing om data-tech?
Infonomics 

Et favoritt fremtids-sitat? 
If you are tired of waiting for the revolution, start it yourself 

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Det finnes innbyggere allerede idag somikke finner seg i at det offentlige forvalter informasjon uten å være best i klassen å forvalte den informasjonen. Vi er i et paradigmskifte når det gjelder å forstå betydningen av data. Utnyttelsen av denne verdien krever tverrfaglig innsikt for å fortolke opplysningene slik at ikke noen ytterst sitter definisjonsmakta.  hjem og sørg for orden i eget husbygg et tverrgående team fra fagsiden og IT som utgjør en organisasjon som ivaretar data som et selvstendig oppdrag og en kjerneoppgave. 

Bli med oneteamgov nettverksaktiviteter og møt andre ildsjeler fra offentlig sektor! 

 

 

Dette lørner du:

Ed.tech
Game.tech
Pedagogikk
Matte

Anbefalt litteratur:

Search name, company, subject or keyword