#0293: AI i Statens pensjonskasse - LØRN.TECH

Tema: REGTECH

#0293: AI i Statens pensjonskasse

Expørt: Kine Dirro Bøhlerengen

Analysesjef og leder av Business Intelligence

fra Statens pensjonskasse,

Med lørner Silvija Seres

Hva kan AI gjøre for Statens pensjonskasse? Og hvordan bidrar AI til økt kunnskap om egne data og forretningsprosesser? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kine Dirro Bøhlerengen, som er analysesjef og leder for Business Intelligence-teamet i Statens pensjonskasse, om bruk av kunstig intelligens.

– AI gir kunnskap om hvilke grupper av saker som har stor sannsynlighet for feil og ikke. Vi kan da fokusere på grupper av saker som har høyere sannsynlighet for feil enn andre og konsentrere stikkprøvene våre rundt disse gruppene, forteller hun i episoden.

Noen kjappe med ekspørt Kine Dirro Bøhlerengen

Navn
Kine DirroBøhlerengen

Tittel 
Analysesjef og leder for Business Intelligence i Statens pensjonskasse

Utdanning  
Master i økonomi fra Norges Handelshøyskole og 1. avdeling juss fra UiO. 

 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i AI? 
Jeg er fra Drøbak, løper orientering og er aktiv i lokalpolitikken. Til daglig jobber jeg som analysesjef i Statens pensjonskasse (SPK), der jeg leder BI-teamet. Hovedoppgaven vår er å lage analyser som gir innsikt og bidrar til økt forretningsverdi for Statens pensjonskasse. I SPK er vi opptatt av å jobbe smart, og jeg ble nysgjerrig på om vi med AI (maskinlæring og dyplæring) kan lage mer omfattende analyser enn det vi får til med tradisjonelle analysemetoder. 
 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Statens pensjonskasses hovedoppgave er å levere offentlig tjenestepensjon til ansatte eller tidligere ansatte i staten. Totalt har vi ca. 1 million medlemmer, og et av våre hovedmål er at vi skal levere rett pensjon til rett tid. Analyse- og BI-teamet skal skape innsikt slik at vi kan levere bedre tjenester til brukerne. Her går utviklingen så raskt at vi hele tiden må utvikle oss og lære.   

Alle kjernesystemene våre er egenutviklet, og siden pensjon er noe en tjener opp til gjennom en hel yrkeskarriere, kan våre aktive data være opptil 60–70 år gamle. Det er derfor en stor jobb å sikre at vi har god datakvalitet. Dersom SPK klarer å avsløre dårlig datakvalitet på et tidlig tidspunkt, kan vi hindre at de automatiserte stegene i prosessen frem mot pensjonsuttak stopper opp.    

Vi har også begynt å se på hvordan vi kan bruke AI til å forbedre kontrollen av pensjonsutbetalingene slik at vi oppdager flere feil.  

Hva fokuserer du på innen AI?
Vårt hovedfokus er hvordan vi kan bruke AI til å få bedre kunnskap om våre data og forretningsprosesser. Denne kunnskapen kan så brukes til å endre og forbedre prosessene. 
 

Hvorfor er det så spennende? 
Med AI kan vi levere bedre tjenester. Vi ser at vi kan endre måten vi jobber på slik at vi kan bli mer effektive og ligge i forkant i stedet for å være i etterkant. 

Hva synes du er de mest interessante motsetningene? 
AI og samfunnsnytte mot personvern. Det er åpenbart at personvern er viktig. Samtidig må vi ta i bruk AI der det har stor samfunnsverdi. Det er viktig at vi ikke lar en streng fortolkning av GDPR forhindre ellers fornuftig praksis. 

Har du andre gode eksempler på AI internasjonalt og nasjonalt? 
Selvkjørende biler. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Når det gjelder AI har vi ennå ikke så altfor mange eksempler på praktisk bruk. Det er all grunn til å tro at AI vil ha mange bruksområder også innenfor offentlig forvaltning. Da er det viktig at vi har tilstrekkelig kompetanse og forståelse for hva som skjer i bakgrunnen slik at vi også kan stille de kritiske spørsmålene. 

Er det noe vi gjør i Norge som er unikt? 
I Norge har vi et tillitsbasert system og er muligens bedre rustet til å balansere personvern opp mot samfunnsnytte. Vi kan finne gode kompromisser og dermed utnytte teknologien til gode formål som styrker velferdsmodellen. 

Kan du anbefale noe stoff om AI? 
Ekspertene hos meg anbefaler bloggen Machine learning mastery.

Ditt beste fremtidssitat? 
“The fastest learner is the winner,” av Mary Popendieck. 

Hva er det viktigste poenget fra det vi har snakket om nå? 
1) Det er viktig å gjøre seg kjent med AI for å få praktisk erfaring. AI bidrar til økt kunnskap om egne data og forretningsprosesser og kan skape stor forretningsverdi.   

2) Man må prøve og feile for å finne de riktige bruksområdene for AI. 
3) Lær av hverandre og del kunnskap. Det er mange felles problemstillinger i offentlig sektor.  

 

Dette lørner du:

AI
Data
Forretningsprosesser
Business Intelligence (BI)

Anbefalt litteratur:

AI bidrar med kunnskap om hvilke grupper av saker som har stor sannsynlighet for feil og ikke. Vi kan da fokusere på grupper av saker som har høyere sannsynlighet for feil enn andre og konsentrere stikkprøvene rundt disse gruppene.

Kine Dirro Bøhlerengen

Dette er Statens pensjonskasse,

Informasjon kommer…

Refleksjon

Kunstig intelligens (AI) kan brukes til alt fra automatisert saksbehandling til diagnostikk. Hvilke utfordringer kan man treffe på når man skal balansere hensynet til personvern mot hensynet til bedre og mer effektiv databehandling?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock