SHARE:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

#293: AI i Statens pensjonskasse

Ekspørt: Kine Dirro Bøhlerengen

Analysesjef og leder av Business Intelligence

Fra Statens pensjonskasse,

Med Lørner

Hva kan AI gjøre for Statens pensjonskasse? Og hvordan bidrar AI til økt kunnskap om egne data og forretningsprosesser? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med analysesjef og leder av Business Intelligence teamet i Statens pensjonskasse, Kine Dirro Bøhlerengen, om bruk av kunstig intelligens og Business Intelligence i Statens pensjonskasse.
—  AI bidrar med kunnskap om hvilke grupper av saker som har stor sannsynlighet for feil og ikke. Vi kan da fokusere på grupper av saker som har høyere sannsynlighet for feil enn andre og konsentrere stikkprøvene rundt disse gruppene, forteller hun i episoden.

Dette lørner du:

  • AI
  • Data
  • Forretningsprosesser
  • Business Intelligence (BI)

 

 

 

Copyright © 2018-2019 Lørn AS
We would love it if you would share this episode on social media. However It’s not permitted to use this content for any commercial purposes without prior approval.

Search name, company, subject or key word