#0296 - Oslos digitale transformasjon - LØRN.TECH

Tema: REGTECH

#0296 – Oslos digitale transformasjon

Expørt: Erlend Schei

Teamleder i Oslo Origo

fra Oslo kommune

Med lørner Silvija Seres

Hvordan legger man til rette for mer eksperimentelle måter å jobbe frem nye kommunale tjenester på? Og hvordan skal Oslo Origo sørge for at det satses mer samlet og fokusert på en helhetlig digital transformasjon av hele kommunen? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med teamleder i Oslo Origo ved Oslo kommune, Erlend Schei, om en møteplass for utvikling, testing og brukerinvolvering.

a

Noen kjappe med ekspørt Erlend Schei

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det aller viktigste er at vi legger til rette for at mange flere får muligheten til å lage proaktive tjenester til alle innbyggerne i Oslo. For de som jobber i kommunen, de på promperommet, startups og næringslivet. 

Hva fokuserer du på innen din teknologi?
Bidra til kommunens omdømme som teknologiarbeidsplass, være med på å gjøre oss til et kompetansemiljø og teste ut teknologi vi tror kan ha verdi for innbyggerne. 

Hvorfor er det spennende?
Det er Norges tryggeste startup og vi har fått en stamme med sjukt bra folk. Det er ekstremt samfunnsnyttig og forandrer folks liv. I tillegg er det et vilt potensiale for forbedring. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
I Oslo er det en polemikk mellom Høyre og Ap rundt hvordan digitalisering bør skje. Ingen er uenige om at digitaliseringen er en nøkkel, men det er litt ulike syn på i hvilken grad kommunen bør inneha egen kompetanse. Jeg mener at kommunen må ha en solid ryggrad av egen IT- og endringskompetanse slik at vi kan være den gode plattformen for næringslivet og alle som skal utvikle løsninger som henger sammen. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Oslonøkkelen er et godt eksempel på en innbyggertjeneste. Det er en digital nøkkel som vil gi Oslo-innbyggere tilgang til selvbetjente meråpent-tjenester. Først ute er minigjenbruksstasjoner, bibliotek og noen kommunale lokaler, men så er mulighetene uendelige.  

Dine andre favoritteksempler på din teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Mitt favoritteksempel er Estland, som er heldigitale. De er ekstremt tilrettelagt for verdiskapning internt og på tvers av landegrenser. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Brobygging mellom disipliner. Når vi rekrutterer er jeg veldig svak for folk som har minst to litt ulike bakgrunner. Jeg liker fag som Anvendt datateknologi på OsloMet. Du blir kanskje ikke den tyngste utvikleren eller en hardbarka tjenestedesigner av det, men du blir en sterk brobygger. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Jeg er imponert over ledere som kanskje ikke er digitalt innfødte selv, men som anerkjenner utfordringene og satser digitalt. Det er gledelig med en digitaliseringsminister, men jeg skulle sett en spektakulært økt satsing på utdanning innenfor disiplinene i skjæringen mellom tjenestedesign, systemutvikling og organisasjonsutvikling. 

Et favoritt fremtidssitat?
Challenge everything. 

Dette lørner du:

Tjenestedesign
Offentlig sektor
Tverrfaglighet

Anbefalt litteratur:

Are Traasdahl
Bill Gates

Oslonøkkelen er en digital nøkkel som vil gi Oslo-innbyggere tilgang til selvbetjente meråpent-tjenester. Først ute er minigjenbruksstasjoner, bibliotek og noen kommunale lokaler, men så er mulighetene uendelige.

Erlend Schei

Dette er Oslo kommune

Informasjon kommer…

Refleksjon

Det er mangel på utviklere, og vi er ikke flinke nok til brobygging og tverrfaglig jobbing. Er det utdanningssystemet og skolen som står ansvarlig for dette, eller er det sjokk-digitaliseringen av samfunnet?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution